Kruispunt Snelwegstraat open

Gepubliceerd op maandag 26 november 2018 11.30 u.
Nadat eind oktober de nieuwe N73 in gebruik werd genomen, restte enkel nog de afwerking van het kruispunt met de Snelwegstraat. Dit kruispunt is omgevormd tot een volwaardig vierarmenkruispunt met verkeerslichten. Het kruispunt is intussen volledig open voor het verkeer.

Aanvullende werken in de omgeving

Met de openstelling van het kruispunt is ook de nieuwe N73 volledig in gebruik. In de omgeving zullen wel nog een aantal aanvullende werkzaamheden uitgevoerd worden.

  • Op Truibroek wordt de bocht aan het Albertkanaal verbreed en wordt een keerpunt aangelegd ter hoogte van het containerpark.
  • Ook de aanleg van bijkomende fietspaden langs Truibroek moet nog gebeuren. Vooraleer deze werken kunnen starten, moet Infrax eerst nog een aantal overkoppelingen uitvoeren, waardoor de fietspaden ten vroegste in het voorjaar van 2019 uitgevoerd zullen worden.
  • Ten slotte zullen we in Wasseven en de Nijverheidsweg in Ham en in de Zuidstraat in Beringen nog elektronische vrachtwagensluizen voorzien, om het doorgaande zwaar verkeer uit deze straten te weren. Ook dit is voorzien voor het voorjaar van 2019. 

Werken brug Kanaalweg door de Vlaamse Waterweg nv

Door het gebruik van het nieuwe gedeelte N73, inclusief brug over het kanaal, wordt de brug van de Kanaalweg definitief onderbroken.
Ze wordt door de Vlaamse Waterweg nv in het voorjaar afgebroken en vervangen door een nieuwe brug voor fietsers en voetgangers.

Werken Paalsesteenweg en Industrieweg Beringen 

Ondertussen zijn de werken aan de Paalsesteenweg (N29) en de Industrieweg in Beringen nog in volle gang. De zuidelijke kant van de Paalsesteenweg is al vernieuwd. Sinds eind oktober werkt de aannemer aan de noordkant van de Paalsesteenweg. Hierdoor is ook het kruispunt met de Industrieweg opgebroken.

Wegen en Verkeer doet er alles aan om de vernieuwde Paalsesteenweg en de Industrieweg voor de kerstvakantie te kunnen openstellen.
Daarna volgen nog enkele rioleringswerken in de omgeving, met beperkte hinder op het doorgaand verkeer. 

Omleiding voor knip Aubruggestraat

Ook de fietstunnels en aansluitende fietspaden in de Aubruggestraat en in de Nijverheidsweg worden verder afgewerkt. Zo kunnen fietsers en voetgangers straks veilig onder de nieuwe N73 doorgaan. Plaatselijk verkeer van en naar de KMO-zone rijdt via de Snelwegstraat-Aubruggestraat (noordkant) en Snelwegstraat-Kanaalweg-Aubruggestraat (zuidkant).

Nijverheidsweg definitief onderbroken 

De bestaande overbrugging over de Nijverheidsweg wordt vervangen door een fietstunnel. De weg is daarom afgesloten ter hoogte van de overbrugging en alle weggebruikers, dus ook fietsers en voetgangers, worden omgeleid. Dankzij een tijdelijke weg kan het verkeer tijdens deze werkzaamheden te allen tijde langs de werfzone rijden. (via Truibroek)
 
Net als in de Aubruggestraat zullen in de toekomst enkel nog fietsers en voetgangers in de Nijverheidsweg via een nieuw aan te leggen fietstunnel er de N73 kunnen kruisen.

Blijf op de hoogte 

Geïnteresseerden kunnen zich op de webpagina www.wegenenverkeer.be/verlengingN73 inschrijven op de digitale nieuwsbrief over deze werkzaamheden. Zo ontvang je automatisch het laatste nieuws over de werken in je mailbox.