Gemeente en OCMW worden één! Op 25 maart nemen burgerzaken en onthaal hun nieuwe loketten in gebruik.

Gepubliceerd op maandag 18 maart 2019 0 u.
De Vlaamse overheid besliste dat OCMW’s vanaf 1 januari 2019 opgaan in de gemeentebesturen. Ham koos er bovendien voor om beide organen ook fysiek samen te brengen in het gemeentehuis. De aanpassingswerken vlotten goed. Op vrijdag 25 maart worden de eerste loketten al in gebruik genomen.

Burgerzaken en onthaal

De dienst burgerzaken en het onthaal werken vanaf maandag 25 maart vanuit hun nieuwe loketten. “Een hele verbetering voor de burger. De nieuwe bureelloketten zorgen immers voor veel meer privacy tijdens je bezoek aan het loket.” Ook de mobiele betaalterminals en de heropening van de pasfotocabine vormen zeker en vast een meerwaarde.

VrijeTijd en sociale dienst

Tegen het einde van de paasvakantie (19 april) neemt ook de sociale dienst van het OCMW haar intrek in het gemeentehuis. Ook voor het opladen van de budgetmeter is er een discreet hoekje voorzien.

De backoffice diensten van het VrijeTijdsPunt volgen als laatste. Zij betrekken hun aangepaste kantoren tegen begin mei. Het publiek loket van het VrijeTijdsPunt blijft in de bib. De contactgegevens van de diensten blijven over het algemeen behouden. Mocht er toch iets wijzigen, dan kan je dit terugvinden op www.ham.be/diensten.

Drempelverlaging

De fysieke integratie heeft heel wat voordelen. Alle diensten werken nauwer samen voor een sterk geïntegreerd lokaal sociaal beleid. Je kan als burger voortaan terecht op één plaats met al je vragen. Bovendien kan het aanbod nog efficiënter worden georganiseerd en verbetert de toegankelijkheid van de dienstverlening. Het feit dat alle diensten in één gebouw worden ondergebracht verlaagt immers de drempel om beroep te doen op sociale dienstverlening.

Dienstencentrum

De activiteiten van het dienstencentrum blijven in de Roerdompstraat.

De vrijgekomen ruimte in het OCMW gebouw wordt ingenomen door Familiehulp. Zij openden begin oktober vorig jaar NOAH Ham. Een kleinschalig dagverzorgingshuis waar oudere personen met een zorgbehoefte een gezellige dag kunnen doorbrengen.

Denk aan je afspraak

Een afspraak is tijdens de werken meer dan ooit van belang. Het wordt praktisch gezien onmogelijk om zonder afspraak geholpen te worden. De backoffice van de dienst burgerzaken zit immers niet in de container. Aanvragen van identiteitsdocumenten waarvoor geen afspraak werd gemaakt, zijn dus niet à la minute beschikbaar. Attesten van gezinssamenstelling, woonst, leven en nationaliteit worden wel meteen afgeleverd. Vergeet dus zeker niet om vooraf je afspraak te boeken via www.ham.be/maakeenafspraak of 013 61 10 00. Zo ben je er zeker van dat je geholpen kan worden.