Nieuwe brug Kwaadmechelen klaar tegen 2 september

Gepubliceerd op dinsdag 30 april 2019 0 u.
De Vlaamse Waterweg is al enkele jaren bezig met de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal en een verbreding van het kanaal. Ook de brug over het Albertkanaal in Kwaadmechelen wordt verhoogd. De brug werd intussen geplaatst. Momenteel wordt het wegdek aangelegd.

Parallelweg

De nieuwe brug wordt ten oosten van de bestaande brug gebouwd. Hierdoor kan het verkeer tijdens de werken via een tijdelijke parallelweg op beide oevers zonder hinder over het Albertkanaal blijven rijden.

Er geldt wel een snelheidsbeperking op de versmalde rijstroken van de bestaande brug.

Ondertussen wordt de aansluiting tussen de Staatsbaan (N141) en de nieuwe brug aangelegd. Als alles volgens plan verloopt, zal de nieuwe brug begin september 2019 worden geopend voor het verkeer. Daarna wordt de bestaande brug afgebroken.

Meer over het water

Om de binnenvaart als vervoersmodus nog aantrekkelijker te maken, investeert De Vlaamse Waterweg in de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal. Dit verhoogt het rendement van de binnenvaart en zorgt voor een bijkomende boost voor de containervaart doordat schepen met vier in plaats van drie lagen containers kunnen varen. Bovendien wordt ook de toegankelijkheid van het kanaal voor kustvaart en voor het transport van grote ondeelbare elementen vergroot.

Mijlpalen

  • Onderbreking jaagpad (links en rechts): Vanaf 8 januari 2018 t.e.m. 2 april 2020
  • Start werkzaamheden: 23 februari 2018 (streefdatum)
  • Plaatsing brugplatform: Weekend 1 en 2 december 2018
  • Plaatsing bogen: 18, 19 en 20 januari 2019
  • Afleiding verkeer via tijdelijke wegenis naast de N141: Vanaf 17 januari 2019
  • Ingebruikname nieuwe brug en wegenis: 2 september 2019 (streefdatum)
  • Afbraak bestaande brug: oktober 2019 (streefdatum)
  • April 2020: einde werken (streefdatum)

Meer info en omleidingsplannetjes: www.vlaamsewaterweg.be/brug-ham-zwartenhoek