Het strooibeleid toegelicht

Gepubliceerd op maandag 19 november 2018 0 u.
De eerste sneeuw is gevallen. Onze strooidiensten stonden meteen paraat. Dag en nacht. Wij ontvingen opnieuw een aantal vragen over het strooibeleid in onze gemeente. Waarom wordt in de ene straat wel, en de andere straat niet gestrooid is zo’n vraag die vaak opduikt. Een toelichting...

Planmatige aanpak

De laatste jaren kiezen de gemeentelijke strooiploegen voor een planmatige aanpak. Bij hevige sneeuwval ligt de prioriteit op de hoofdwegen, de verbindingswegen, de hellingen, de schoolomgevingen en de omgeving rond het OCMW. Daarnaast is een aparte strooiploeg bezig met het sneeuwvrij houden van de meest gebruikte fietspaden. De bedoeling is om ervoor te zorgen dat geen enkele burger een grote afstand moet rijden voor hij op een gestrooide weg komt. De gewestwegen worden gestrooid door Wegen en Verkeer Limburg.

Alle straten strooien is zinloos en onmogelijk

De aandacht gaat dus in eerste plaats uit naar de hoofdwegen en drukke verkeersassen. Hiervoor staan onze mensen alvast dag en nacht paraat. Vervolgens wordt een aantal veel gebruikte zijstraten aangepakt. Strooien in straten waar zeer weinig verkeer is, heeft geen zin. Het zout kan immers pas haar werk doen als het voldoende wordt ingereden. Dit betekent dat wij in straten met weinig of geen verkeer, geen sneeuw of ijsbehandeling uitvoeren.

Strooien is ook niet altijd ecologisch verantwoord en zorgt onmiskenbaar voor schade aan wegen, beplanting en privé-eigendommen. Bovendien waken we er als gemeente over dat de zoutvoorraden zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Sneeuw brengt nu eenmaal ongemakken met zich mee. We trachten deze zo effectief mogelijk aan te pakken, maar het volledig sneeuwvrij maken van onze gemeentewegen is onrealistisch. De natuur hebben we nu eenmaal niet in de hand.

Bijgevoegd kunt u alvast het strooiplan voor de gemeente Ham downloaden.

Stoep sneeuwvrij, buurtbewoners en postbode blij!

Ook voor de postbodes en andere dienstverleners is winterweer niet altijd aangenaam. Het gemeentebestuur wil alvast onze inwoners bedanken die hun voetpad voor de eigen woning steeds sneeuwvrij houden. Een kwestie van burgerzin en een daad van respect voor de minder mobiele medemens. Het dienstencentrum stimuleert dit trouwens via een affichecampagne. Heb je hulp nodig, hang dan de affiche uit. Zie je een affiche hangen, help je buur dan even. 

Zorg er wel voor dat je de sneeuw niet op straat veegt. Dit zorgt voor onveilige situaties voor fietsers en automobilisten. Bovendien kan het zout haar werking niet meer doen en wordt de afvoer van smeltwater bemoeilijkt zodra het warmer wordt.