Zitdag WijkWerk

Gepubliceerd op maandag 13 augustus 2018 0 u.
PWA werd vervangen door wijkwerken. Daarom houdt Els Kenens, consulente wijkwerken, elke vrijdag zitdag in gemeentehuis. De zitdagen vinden plaats van 8.30 tot 12.00 uur op de eerste verdieping in het gemeentehuis.

Op dagen dat er geen zitdag is, kunnen bezoekers steeds in een andere gemeente uit het samenwerkingsverband terecht bij een wijkwerkbemiddelaar. Alle locaties en zitdagen vind je op www.vdab.be/wijkwerken.

Sinds 1 januari is het PWA systeem hervormd en vervangen door Wijk-Werk. Wijkwerkers zijn werkzoekenden die moeilijk werk vinden en waarvan de VDAB of OCMW vindt dat hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten als ze tijdelijk ervaring kunnen opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis.

Wijkwerkers zullen vooral worden ingezet voor maatschappelijk relevante, lokale taken. Het kan bijvoorbeeld gaan om klusjes bij mensen thuis, om voor- en naschoolse kinderopvang, om het bedelen van maaltijden aan huis, het ruimen van zwerfvuil,… Wijkwerkers krijgen hiervoor een kleine vergoeding van 4,10 euro per uur bovenop de werkloosheidsuitkering.

Info & contact: www.vdab.be/wijkwerken - els.kenens@vdab.be