Nieuwe SEVESO-borden in Beringen, Ham en Tessenderlo

Gepubliceerd op zaterdag 19 november 2022 11.45 u.
Sinds 2010 staan er in Tessenderlo, Ham en Beringen SEVESO-borden. Met deze oplichtende borden kunnen we - in geval van nood - een gebied rond een bedrijf heel snel afbakenen. Vanaf 1 januari 2023 zijn deze borden opnieuw in gebruik, na aanpassingswerken die technisch noodzakelijk waren.

Waarvoor dienen deze borden?

Gemeentebesturen en hulpdiensten bereiden zich zo goed mogelijk voor op mogelijke crisissituaties. Burgers en bedrijven snel verwittigen, is één van de uitdagingen bij incidenten. Via de borden, bedienbaar door de bedrijven in de buurt met een hoog risico (SEVESO), kunnen we toch voor een eerste heel snelle kennisgeving in de onmiddellijke omgeving zorgen.

Het project is een samenwerking tussen de hulpverleningszone, politie en de gemeentebesturen van Tessenderlo, Beringen en Ham. Ook de betrokken bedrijven zijn hierin een belangrijke partner geweest.

Wat staat er op de borden?

Als de borden aangestuurd worden (dus in geval er zich een groot incident voordoet, of bij een oefening) zullen het verkeersbord C3 (rode cirkel rond witte cirkel) en de mededeling “GEVAAR” alternerend oplichten om iedereen de toegang tot de af te sluiten perimeter te verbieden. 

Hoe werk dit in de praktijk?

Wanneer er zich een incident voordoet op één van de hoge drempel-SEVESO bedrijven schatten de bedrijven het risico op de omgeving in. Zodra de kans bestaat op impact buiten het bedrijf wordt vanuit de bedrijven de noodcentrale 112 gebeld én worden via een stuurmodule meerdere borden geactiveerd. Welke borden oplichten, hangt af van het bedrijf waar het probleem zich voordoet en de aard van het probleem.

Wat moet je doen als het bord oplicht?

  • Draai om en verlaat de omgeving.
  • Dit geldt voor álle weggebruikers (voertuigen, fietsers, voetgangers …).
  • Open nooit het raam van je voertuig en zet de ventilatie onmiddellijk af. 

Waar staan de oplichtende borden?

De borden staan in de buurt van de SEVESO-bedrijven. Je moet er maar eens op letten als je in de buurt komt. De precieze locaties vind je terug op het bijgevoegde overzichtskaartje.

Meer info?

Voor bijkomende informatie of vragen kan je terecht bij de noodplanningscoördinator van Ham via karen.placin@ham.be.