Nieuw verhuur- en retributiereglement culturele infrastructuur

Gepubliceerd op dinsdag 30 juli 2019 15.19 u.
Tijdens de gemeenteraad van 4 juli werd een aangepast verhuur- en retributiereglement voor de culturele infrastructuur goedgekeurd. De wijzigingen gaan in vanaf 1 januari 2020. Het gemeentebestuur ontving heel wat bezorgde reacties en vragen. Vandaar wat achtergrond en duiding over de wijzigingen.

De verenigingen en door ons gekende gebruikers werden hiervan al op de hoogte gebracht via mail. Bedoeling was om dit uitgebreid toe te lichten in het infoblad van september (in augustus is er geen uitgave) en via infoavonden op 2 en 3 september. Inschrijven voor deze infomomenten? Klik hier.

Aanleiding

De huurprijzen van de zalen zijn onveranderd sinds 5 januari 2012. Voor verenigingen bleef alles nog langer ongewijzigd. Dit terwijl de kosten voor de gemeente blijven stijgen. De gestegen verwachtingen van gebruikers (met investeringen als gevolg) en de toegenomen werklast doordat het beheer van het Kristoffelheem naar de gemeente kwam, zorgden ervoor dat het niet haalbaar bleef om met het huidige personeelskader het werk rond te krijgen. Het zaalbeheer werd daarom herbekeken. Uitgangspunt blijft: het verenigingsleven binnen de gemeente maximaal ondersteunen en de middelen zo efficiënt mogelijk inzetten.

Meer verantwoordelijkheid voor de gebruikers

 • Gebruikers doen hun aanvragen zelf online en volgen ze daar ook op.
 • Zalen moeten tijdig worden aangevraagd. Laattijdige (minder dan 1 maand voor de activiteit, voor vergaderingen minder dan 1 week) aanvragen brengen immers extra werk met zich mee. Waar mogelijk plannen we deze activiteiten nog in, maar de kosten worden verrekend door voor laattijdige reservaties het commercieel tarief aan te rekenen.
 • Per zaal wordt een vaste hoeveelheid materiaal voorzien en dat volgens de toegestane bezetting. Er wordt niet meer ingegaan op de vraag naar extra materiaal.
 • Verenigingen worden voor de terugkerende activiteiten mee verantwoordelijk gemaakt voor het tellen van hun drankverbruik.
 • Voor dranken buiten het standaardassortiment of afwijkend op het advies van onze diensten, geldt een minimale afname van 80%. 

Huurtarieven en drankprijzen

 • Door een onderscheid te maken in de tarieven wil het gemeentebestuur het gebruik van de juiste zaal stimuleren. Bijvoorbeeld, een vergadering met 10 personen in de grote zaal is niet kostenbewust en blokkeert de grote zaal nodeloos.
 • De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd met 2% zodat ze geleidelijk mee evolueren met de onkosten.
 • De prioriteit ligt nog steeds bij de ondersteuning van de lokale verenigingen. Zij krijgen een korting van 60% op de huur- en dranktarieven.
 • We merken een evolutie naar meer kortdurende engagementen (bvb. buurtcomités, benefietacties,…). Hierdoor koos het bestuur ervoor om ook niet erkende verenigingen een korting van 50% op de huur- en dranktarieven toe te kennen.
 • Er worden weekendtarieven ingevoerd omdat de personeelskosten tijdens het weekend veel hoger zijn. Hiermee hopen we eveneens om activiteiten die niet noodzakelijk op weekenddagen (vrijdag tot en met zondag) moeten plaatsvinden, naar de week te zien verschuiven.

Wat kan in welke zaal?

Het gemeentebestuur wil verenigingen een passende zaal aan een betaalbaar tarief kunnen blijven aanbieden. Bovendien wil het verenigingen, die ook gedurende de weekends repeteren/oefenen, de mogelijkheid bieden om dit aan een betaalbaar tarief te doen.

Daarom wil het gemeentebestuur de verhuurdruk beter verdelen over de verschillende zalen. Sommige zalen stonden vrij vaak leeg. In andere zalen was de vraag te groot. Door de functie van de zalen te wijzigen, wil het bestuur dit probleem oplossen. Hierdoor kunnen alle zalen in de gemeente optimaal worden gebruikt.

De functie van de zalen werd als volgt ingedeeld:

 • Buurthuis Genendijk: verenigingsleven / privé feesten
 • Kristoffelheem: verenigingsleven / privé feesten
 • De Zille: verenigingsleven / concert / fuifzaal / privé feesten
 • Zaal Sint-Jan: repetitiezaal/verenigingsleven. Privé personen, wonend in Genebos, kunnen een uitzondering vragen aan het schepencollege om de zaal toch te huren.

Reservaties voor 2020

Een zaal reserveren voor 2020 kan opnieuw sinds 5 juli. De reserveringen voor volgend jaar stonden even on hold om het nieuwe reglement uit te werken en in te voeren. Wil je dus een zaal huren voor je vereniging of een privé feest, surf dan zeker naar www.ham.be/reserveren. Vragen? Neem gerust contact op met het VrijeTijdsPunt via 013 61 10 70.