Mobitool

Veel ouders nemen de wagen om de kinderen van en naar school te brengen. Vaak omdat ze doorrijden naar het werk of de route naar school onveilig vinden. Dat blijkt uit de Mobitool, een online bevraging bij ouders van schoolgaande kinderen in Ham. Zo'n ketenverplaatsing is een moeilijk te doorbreken argument en dat geldt ook voor het mogelijk onveiligheidsgevoel. Toch wil de dienst mobiliteit samen met de scholen en ouderraden bekijken hoe het anders kan.

Mobitool

De Mobitool voor scholen is een digitale webapplicatie van de provincie Limburg om het verplaatsingsgedrag van leerlingen te analyseren en de bereikbaarheid van de school in kaart te brengen. In Ham namen in het najaar van 2019 in totaal vier vestigingen deel aan de Mobitool-bevraging. De vier vestigingen samen tellen 1.044 leerlingen. 161 ouders vulden de enquĂȘte in, wat neerkomt op 15,4% van het totaal aantal leerlingen. Aan de ouders werd gevraagd welk vervoersmiddel ze het vaakst gebruiken voor de verplaatsingen van en naar school en de reden waarom. Daarnaast konden ze aangeven welke route ze doorgaans gebruiken en welke knelpunten ze onderweg ervaren.

Knelpunten

Ongeveer de helft van de respondenten gaat met de wagen naar school, waarvan slechts een minderheid carpoolt. 47,5% gaat te voet of met de fiets naar school. Ketenverplaatsing (doorrijden naar het werk) is het belangrijkste motief om de wagen te nemen. In Ham werd opvallend meer gekozen voor het argument ‘te lang onderweg’ en ‘afstand te ver’ in vergelijking met geanalyseerde scholen in andere gemeenten. In totaal markeerden de ouders bijna 200 knelpunten, vooral in de directe schoolomgevingen, maar ook langs de N141 gewestweg.

Groot fiets- en voetgangerspotentieel

In vergelijking met andere deelnemende gemeenten in 2019 (Gingelom, Kortessem, Oudsbergen) scoort Ham het beste wat het percentage stappers en trappers samen betreft. In alle gemeenten is de auto het meest gebruikte verplaatsingsmiddel. Wel zien we dat Ham het laagste percentage autogebruikers heeft in vergelijking met de andere gemeenten, maar dat ze het minst goed scoort wat carpooling betreft.

Toch heeft Ham nog een groot fietspotentieel. In theorie zou 72,5% van alle deelgenomen scholieren met de fiets naar school moeten gaan. In de praktijk is dat minder dan de helft. Ook het percentage voetgangers zou moeten verdubbelen.

Wat kunnen we samen realiseren?

Er bestaat geen eenvoudige oplossing voor de mobiliteitsproblematiek. Maar de dienst mobiliteit wil samen met de lokale politie en de scholen rond de tafel gaan zitten om te kijken hoe de woon-schoolpendel van de leerlingen duurzamer, veiliger, vlotter en aangenamer kan verlopen. Kunnen we kindvriendelijke schoolroutes in kaart brengen? Of post-corona een fiets-voetpool realiseren? Graag duiden we binnenkort enkele acties die in Ham op stapel staan.

Meer weten?

mobiliteit@ham.be, 013 61 10 45