Meerjarenplan 2020-2026 - Iedereen mee!

Op 6 februari 2020 keurde de gemeenteraad het meerjarenplan van het gemeentebestuur en OCMW van Ham goed. Dit kwam tot stand na een uitgebreide omgevingsanalyse, de input van adviesraden en van de medewerkers van beide besturen. Het meerjarenplan is meer dan een financieel plan. Het geeft de richting en beleidskeuzes weer. En er staat heel wat op de planning. 

Iedereen mee!

Ham, Iedereen mee! is de slagzin van het meerjarenplan 2020-2026. Deze slogan legt de klemtoon op een sociaal beleid over de hele organisatie heen. Die vertaling wordt gemaakt in een geïntegreerd plan waarbij gemeente en OCMW werken als 1 bestuur aan de doelstellingen. Ook binnen die ene organisatie, staat alles in functie van de gemeenschappelijke doelen. Er wordt gekeken over de grenzen van de diensten.

Het integrale meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd en bekendgemaakt op 6 februari 2020. Je leest het hier.

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 17 december 2020 en bekendgemaakt op 23 december 2020. 

De tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 16 december 2021 en bekendgemaakt op 20 december 2021.

De derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 15 december 2022 en bekendgemaakt op 19 december 2022.

De vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2026 werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 21 december 2023 en bekendgemaakt op 22 december 2023.