Meer bos in Ham

Gepubliceerd op dinsdag 17 november 2020 0 u.
De Vlaamse overheid wil meer bos in Vlaanderen: 4.000 ha. tegen 2024! Het percentage bos in Ham is dan wel hoog in vergelijking met de rest van Vlaanderen, toch draagt ook onze gemeente graag een extra steentje bij. Binnenkort krijgt Ham er maar liefst 4,5 ha. bos bij.

9 voetbalvelden

In Gerhees wordt er een terrein van ongeveer 1 hectare bebost. Dit terrein werd aangekocht met subsidies van de Vlaamse overheid. De aanplant wordt gefinancierd door Fluvius i.h.k.v. een CO-vastleggingsstrategie. Maar ook onze afvalintercommunale Limburg.net doet haar duit in het zakje. Zij zullen in dit gebied bijkomend 3,6 hectare aanplanten met een CO2 bos. Meer dan 4,5 hectare (9 voetbalvelden) nieuw bos in Ham dus.

Deze bebossingprojecten worden begeleid door BOS+, een organisatie die ijvert voor meer bos in Vlaanderen.

De Bosteller

Volg jij de inspanningen van de Bosalliantie graag op? Neem dan regelmatig een kijkje op de Bosteller: www.bosteller.be. Via deze online tool worden de bebossingsprojecten over heel Vlaanderen geregistreerd.