Meedenken over het beleid. Iets voor jou?

Gepubliceerd op dinsdag 19 februari 2019 17.56 u.
Participatie in het beleid is brandend actueel. Ook in Ham kan je als burger op verschillende manieren van je laten horen of meedenken. Zo zijn er tal van adviesraden, hoorzittingen of kan je een verzoekschrift indienen. Wij lijsten alvast alle mogelijkheden op en doen graag een warme oproep!

Adviesraden

In de eerste plaats kan je je stem laten horen via één van de vele adviesraden die er bestaan. Zij bespreken items rond een bepaalde sector of thema. (jeugd, mobiliteit, ruimtelijke ordening, integratie, welzijn,…). Wij jij meedenken in één van onze adviesraden? Stel je dan zeker kandidaat voor één van de volgende raden:

Een overzicht van al onze adviesraden vind je op www.ham.be/inspraak.

Verzoekschrift

Je kan ook een verzoekschrift richten aan het gemeentebestuur of een punt op de agenda van de gemeenteraad plaatsen via een burgerinitiatief. De manier waarop je een verzoekschrift indient of een burgerinitiatief opstart, kan je nalezen op www.ham.be/inspraak.

Hoorzittingen

Start er in de gemeente een groot project, dan wordt er vaak ook een infomoment (voor de buurt) georganiseerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een wegenis- of rioleringsproject. Hiervoor word je als buurtbewoner persoonlijk uitgenodigd. Tijdens zo’n infobijeenkomst kan je al je vragen kwijt over een bepaald project.

Of mail ons!

Uiteraard kan je ook steeds een mail doen naar de dienst waarvoor je een vraag of suggestie hebt. De contactgegevens van onze diensten vind je op www.ham.be/diensten.

Openbare gemeenteraad

Wist je trouwens dat de vergaderingen van de gemeenteraad openbaar zijn? Is er dus een punt dat jou aanbelangt of wil je gewoon de beslissingen van het gemeentebestuur volgen vanop de eerste rij? Altijd welkom de eerste donderdag van de maand om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Let wel, je bent welkom als publiek. Vragen stellen of tussenkomsten zijn niet toegestaan. Sinds kort staan de verslagen van de gemeenteraad trouwens ook in een audiobestand op www.ham.be/bestuur.