Let op voor CO!

Gepubliceerd op donderdag 25 januari 2024 7 u.
Koolstofmonoxide (CO) is een giftig en dodelijk gas. Je ziet het niet, je ruikt het niet en je proeft het niet. CO-vergiftiging is de meest dodelijke vorm van vergiftiging in België. Jaarlijks zijn er in ons land zo’n 800 à 900 CO-slachtoffers en overlijden er een 20-tal mensen aan.

Hoe ontstaat CO?

CO komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals gas, hout, mazout, kolen en petroleum indien er onvoldoende zuurstof aanwezig is. Er is dan sprake van een onvolledige verbranding. Bij het gebruik van elektrische toestellen kan er geen CO ontstaan omdat in deze toestellen geen gebruik gemaakt wordt van een vlam.

Bij blootstelling aan CO treden er symptomen op als hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid, zwaktegevoel, braakneigingen, concentratiestoornissen, geheugenproblemen, hartkloppingen … Bij het inademen van hoge concentraties CO kan men daarna flauwvallen, in coma geraken of in het ergste geval sterven. Maar ook een blootstelling aan lagere concentraties CO kan nadien blijvende gevolgen hebben zoals geheugen- en karakterstoornissen en ongecontroleerde bewegingen.

Hoe voorkomen?

 • Zorg voor een constante aanvoer van verse lucht: via een ventilatiesysteem, ventilatieroosters, een raam in kiepstand.
 • Voorzie een goede afvoer van de verbrandingsgassen: via een verluchtingsrooster of een goed trekkende schoorsteen.
 • Onderhoud de toestellen goed en laat deze tijdig controleren.
 • Controleer de kleur van de vlam van de geiser. Is de vlam geel/oranje, dan is de verbranding niet volledig en is er CO-gevaar. Het toestel moet nagekeken worden. Is de vlam blauw/paars, dan is de verbranding volledig en zal er geen CO gevormd worden.
 • Let op elkaar: treden er klachten op bij meerdere personen tegelijkertijd, op bepaalde tijdstippen (bv. telkens als je een bad neemt), verminderen de klachten als je naar buiten gaat, gedragen je kinderen of je huisdieren zich anders? Deze signalen kunnen wijzen op CO in de lucht.
 • Let op voor onderdruk: een dampkap met luchtafvoer naar buiten onttrekt lucht aan de ruimte waarin het toestel zich bevindt. Wordt die ruimte onvoldoende geventileerd, dan kan er niet snel genoeg voldoende verse lucht aangevoerd worden en ontstaat er onderdruk. Die onderdruk is erg gevaarlijk als er in dezelfde ruimte verbrandingstoestellen zoals een geiser, kachel, kookfornuis op gas … geïnstalleerd zijn.
 • Alarmeer: plaats CO-melders. Deze bevestig je aan het plafond in elke ruimte met een verbrandingstoestel en/of rookafvoerkanaal.

Wat te doen bij een vermoeden van CO-vergiftiging?

 • Reageer snel op symptomen.
 • Zorg voor je eigen veiligheid.
 • Bel 112 en vermeld dat het om een CO-vergiftiging kan gaan en of het slachtoffer bewusteloos is of niet.
 • Verlucht de kamer.
 • Schakel indien mogelijk de vermoedelijke bron van CO uit.
 • Evacueer andere personen naar frisse lucht. Bied indien nodig eerste hulp aan.

Vermoeden van CO binnenshuis?

Contacteer de brandweer, zij hebben de juiste meetapparatuur om een vaststelling te doen.

Huur je een woning en heb je het vermoeden dat er CO in de lucht hangt? Spreek je huisbaas hierover aan zodat deze de nodige stappen kan zetten of contacteer zelf de brandweer.

Heb je vragen of wens je ondersteuning? Het Woonloket staat voor je klaar op afspraak!

Meer info over CO: https://www.vlaanderen.be/let-op-voor-co-vergiftiging 

Dit artikel werd mogelijk gemaakt met de steun van de Vlaamse overheid.