Laanbomen verhogen woon-en levenskwaliteit

Gepubliceerd op maandag 22 november 2021 13.59 u.
Onze gemeente zet momenteel erg in op het aanplanten van groen. Bijna een jaar geleden werd het Bomencharter ondertekend. Jaarlijks hoopt de gemeente gemiddeld 200 laanbomen aan te planten, mede dankzij subsidies van Limburg Sterk Merk. Bomen verhogen nu eenmaal de woon- en levenskwaliteit.

Iedereen is ervan overtuigd dat bomen veel voordelen hebben in tijden van klimaatverstoring. Bomen zorgen immers voor opname van CO2, verminderen de luchtvervuiling, verkoelen bij hitte en helpen hitte-eilanden voorkomen. Ze beschermen bovendien tegen overstromingen en stimuleren een meer natuurlijk waterbeheer, bevorderen het behoud van biodiversiteit, gaan verdroging en droge bodems tegen. 

Ruimte voor Bomen

Bijna dag op dag 4 jaar geleden – op 27 november 2017 - heeft de gemeente de engagementsverklaring 'Ruimte voor Bomen' ondertekend. Hierin heeft de gemeente zich onder meer bereid verklaard om zich in te zetten om in de leefomgeving klimaatbomen aan te planten. Meer bepaald op plaatsen waar ze gezond kunnen uitgroeien en een meerwaarde betekenen voor de algemene levenskwaliteit. 

Bomencharter

Eind vorig jaar – op 21 december 2020 - werd beslist om het Bomencharter te ondertekenen. Dit charter heeft betrekking op de bestuursperiode 2019-2024 van de lokale besturen. Alle bomen die geplant worden tussen 1 januari 2019 en 31 december 2024 worden opgenomen in de telling. De gemeente Ham engageert zich om in deze periode bijkomend 3.000 à 4.000 bomen (laanbomen en bosplantsoen) aan te planten.

Op 13 januari 2021 werd de overeenkomst tussen LSM (Limburg Sterk Merk) en de gemeente Ham afgesloten met betrekking tot het project ‘Klimaatbomen-Ham’ en heeft de gemeente recht op een subsidiebedrag van 12.400 euro voor het aanplanten van laanbomen in de woonkernen.

Laanbomen

Onze gemeente heeft de afgelopen twee jaar al ernstige inspanningen gedaan voor het aanplanten van laanbomen. Deze tendens zal worden verdergezet tijdens de volgende jaren. Vooropgesteld wordt dat we jaarlijks gemiddeld een aanplant van 200 laanbomen kunnen uitvoeren.

Momenteel zijn de voorbereidingen voor de aanplantingen van enkele straten in volle gang.

Het gaat over:

Kerkhofstraat Ulmus 'Columnella'
Beukenlaan Fraxinus excelsior 'Allgold'
O.L.Vrouwstraat Liquidambar 'Worplesdon'
Stokerijstraat Liquidambar 'Worplesdon'
Berkenweg Liriodendron tulipifera
Kerkstraat Ulmus 'Columnella'
Oude Baan Fraxinus ornus 'obelisk'

In de Merelstraat, Spoorwegstraat en de Sportlaan zullen de bomen en de onderbeplanting in de verkeersremmers vervangen worden door lage groenblijvende heesters en dezelfde soort bomen zoals de laanbomen die reeds werden aangeplant.