Niet dringend? Stel je afspraak of bezoek uit.

Gepubliceerd op maandag 29 maart 2021 8 u.
De gemeentelijke dienstverlening blijft verzekerd voor dringende of noodzakelijke diensten. Is het niet dringend, kom dan niet langs. Maak vooraf een telefonische afspraak via 013 61 10 00 of via de gemeentelijke website.

Maak zeker maximaal gebruik van digitale hulpmiddelen zoals e-mail, het e-loket of telefonisch contact.

Bedankt voor uw begrip.

Aanvraag via mail naar burgerzaken@ham.be: 

 • Alle aanvragen van attesten en uittreksels;
 • Vreemdelingendossiers.

Aanvraag online

Dringende dienstverlening

 • Aangifte overlijden (wordt al per mail gedaan – begrafenisondernemers zijn al gemaild);
 • Rijbewijzen in uitzonderlijke gevallen;
 • Enkel in geval van hoog zwangerschap: erkenning voor geboorte;
 • Identiteitskaarten en verblijfskaarten aanvraag en activatie, enkel bij verval kaart binnen de maand of bij verlies/diefstal.

Niet dringende dienstverlening (stel je bezoek hiervoor uit)

 • Adreswijzigingen afhandeling (aanpassing identiteitsdocumenten);
 • Afhalen pin- en puk-codes;
 • Reistoelatingen voor minderjarigen (reizen nu toch afgeraden);
 • Reispassen (levering reispas op 5 dagen mogelijk – recreatieve reizen nu toch verboden);
 • Kids-ID aanvragen en/of afhalen;
 • Laatste wilsbeschikking of wilsverklaring euthanasie registreren;
 • Wettelijk samenwonen aangifte of beëindigen;
 • Aangifte huwelijk;
 • Aanvraag Belgische nationaliteit;
 • Stempelformulieren.

Ontdek alle formulieren en online mogelijkheden op www.ham.be.