Kapelletje M

O-L-Vrouwkapel Kepkensberg - 'Dikke boom' (noordzijde Kepkensberg) - Verdwenen
Kapel Nr: M
Oprichtingsdatum: jaren veertig
Type: boomkapel
Bestaansreden: O-L-Vrouwverering


Varia: Wie de oorspronkelijke kapel aan de 'Dikke boom' gehangen heeft en wanneer dit
gebeurde, blijven open vragen. De familie Eduard Pairoux-Valgaerts plaatste het laatst gekende exemplaar in de jaren veertig. Na hun verhuis naar Tessenderlo in 1946 heeft niemand het nog onderhouden. Het boomkapelletje en het Mariabeeldje verdwenen plots in 1965. De 'Dikke boom' had een uitgesproken sociale functie. Menige afspraken, ook amoureuze, werden hier gemaakt. 


In maart 2015 velde het Agentschap Bos en Natuur de oude afgestorven grove den om veiligheidsredenen. Sinds 2023 hangt een nieuwe boomkapel op het wandelkruispunt (71). Dit is slechts een steenworp verwijderd van waar eens de meest gekende boom van het dorp stond.


Patronage 2023: Parkhoeve

downloads