Kapelletje L

Beloftekapel Kepkensberg - Berghoeve (toegang vanuit Genebos)
Kapel Nr: L
Oprichtingsdatum: jaren dertig
Type: pijlerkapel
Bestaansreden: belofte tot Maria-verering na ernstige ziekte


Varia: In 1870 bracht ons land het leger vanwege de Frans-Duitse oorlog op voet van paraatheid. Felix Rutten, 31 jaar oud, werd gemobiliseerd maar raakte in de kazerne aangetast door tyfus. In een Brussels militair ziekenhuis beloofde hij een O-L-Vrouwkapel op te richten aan zijn toekomstige woonplaats als hij de ziekte zou overleven. Na zijn terugkeer huwde hij in
november 1871 met Rosalie Fransen en vestigde zich met zijn gezin op de Berghoeve. Hij loste zijn belofte in en plaatste een kapel in de omgeving van de hoeve. Deze was naar alle waarschijnlijkheid de oudst gekende kapel van Genendijk aangezien ze al voorkomt op een kaart van 1873.


In de jaren dertig liet de familie Gijbels-Rutten op het kruispunt de huidige stenen pijlerkapel bouwen. De Berghoeve is afgebroken en vervangen door een vakantiewoning.


Patronage 2023: Stam Felix Rutten-Rosalie Fransen

downloads