Kapelletje G

O-L-Vrouwkapel – Graafstraat “De Graaf” - Verdwenen
Kapel Nr: G
Oprichtingsdatum: onbekend
Type: een stenen kapel in driehoekige vorm met spitse top
Bestaansreden: O-L-Vrouwverering


Varia: Mogelijk was er al een staak- of boomkapel aanwezig bij de oprit van de hoeve vanaf het einde van de 19de eeuw. Later kwam er een eerste stenen kapel. De juiste bouwdatum en de vorm zijn niet gekend. Het is ook niet geweten of de oprichting gebeurde door de toenmalige eigenaar (familie Cuypers-Moons) of door één van de pachters. Eind de jaren twintig betrok de familie Foets-Rutten de hoeve, eerst als pachter en later als eigenaar. Deze gaf de kapel in 1941 een grondige opknapbeurt samen met zijn woning.


In 1961 werd de vervallen stenen kapel vervangen door een stenen kapel in driehoekige vorm met spitse top. Bij de totaalrenovatie van de huidige woning is de stenen kapel verdwenen. Het
originele beeldje stond nog geruime tijd in de nis van de nieuwe inrijpoort tot het plots verdween. Sinds 1923 staat in de hoek van deze historische lap grond een staakkapelletje, met het onlangs weer opgedoken en originele Mariabeeld, vanwaar men zich ook nu nog een mooi beeld kan vormen van de vroegere 'Antoon Maes-hoeve' met omgrachting (lees tekst op het infobord).


Patronage 2023: Heemkunde Ham

downloads