Kapelletje B

O-L-Vrouwkapel – KrP Kerkstraat–Genendijkerveld
Kapel Nr: B
Oprichtingsdatum: jaren dertig
Type: een stenen kapel in driehoekige vorm met spitse top (veldkapel)
Bestaansreden: O-L-Vrouwverering


Varia: De Boerinnenbond en de Boerenjeugdbond lieten de kapel bouwen in de vooroorlogse periode. Buurman Louis Schapmans schonk de grond. De jaarlijkse meiprocessie hield er halt voor de verering van O-L-Vrouw. In de jaren vijftig raakte de kapel in verval. Het typische blauwwit pleisterwerk van het 'blauw kapelletje' zoals het in de volksmond heet, brokkelde af. De huidige kapel met een gelijkaardig profiel als de oorspronkelijke, kwam in de plaats. Het onderhoud gebeurde heel veel jaren door de KVLV en nadien door de buren.


Patronage 2023: KVLV / Ferm

downloads