Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

 

Het gemeentebestuur zetelt in tal van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Het Decreet Lokaal Bestuur, dat in voege ging op 1 januari 2019, bepaalt volgens artikel 286 § 1 dat volgende besluiten en de inhoud ervan bekend moeten worden gemaakt via de gemeentelijke website:

  • de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid;
  • de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid.

downloads