Inritten en bermen

Tijdens de realisatie van wegenwerken moeten omwille van diverse redenen de inritten op openbaar domein (gedeelte tussen privégrens en rand van de weg) worden opgebroken.

In de bijlagen onderaan dit bericht kan je de afsprakennota hierrond raadplegen.