Informatiewandelingen natuurbeheerplan Veldhovenheide

Gepubliceerd op woensdag 17 april 2024 11.55 u.
Natuurpunt Ham beheert 50 ha natuur in Veldhovenheide. Tijdens een reeks gegidste wandelingen dit voorjaar verkennen we het gebied en lichten we de natuurstreefbeelden en ideeën over beheer van het gebied toe. De eerste wandeling vertrekt op zaterdag 27 april om 10.00 uur.

Natuurgebied Veldhovenheide

Veldhovenheide is een heide-bosgebied, gelegen bij de dorpskernen van Ham en Kwaadmechelen, dat omwonenden veel gebruiken voor recreatie. Het gebied heeft een diversiteit aan heideplekjes, vennetjes en zandvlaktes verborgen tussen uitgestrekte dennenaanplanten en loofbos. Er is potentieel voor herstel van droge en natte heide in delen van het gebied, wat habitat creëert voor soorten zoals gladde slang, boomleeuwerik, boompieper, nachtzwaluw, zwarte specht, wespendief en rugstreeppad.

Wandelmomenten

  • zaterdag 27 april 2024, 10.00-12.00 uur 
  • zaterdag 11 mei 2024, 14.00-16.00 uur 
  • zondag 16 juni 2024, 14.00-16.00 uur 
  • donderdag 11 juli 2024, 10.00-12.00 uur 

Vertrek Ambertuin, hoek Spoorwegstraat/Merelstraat Ham

Inschrijven

https://www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-ham-0/agenda

veerlevandeneynden@hotmail.com of 0470 68 34 47