Huisvesting

Maak een afspraak

Bij huisvestingsproblemen kan je beroep doen op de dienstverlening van het OCMW. Wij bieden ofwel hulp, ofwel verwijzen we door naar gespecialiseerde diensten.

Huurwaarborgen

Het OCMW kan tussenkomen voor een huurwaarborg en dit onder de vorm van

  • het verlenen van een bankgarantie
  • het toekennen van financiële steun die rechtstreeks gestort wordt op een huurwaarborgrekening

Het gaat in principe om terugvorderbare steun.

Installatiepremie

Iedere dakloze die onder een bepaalde inkomensgrens leeft en die in een woning gaat wonen die als hoofdverblijfplaats dient, heeft éénmaal in zijn leven recht op een installatiepremie.

Uithuiszetting

Bij elke dringende uithuiszetting wordt het OCMW verwittigd door vredegerecht of deurwaarder. De betrokkene wordt uitgenodigd en men tracht samen met hem een oplossing te zoeken.

Meldpunt Sociaal Verhuurkantoor

Iedereen die voldoet aan een aantal voorwaarden kan zich inschrijven bij het Sociaal Verhuurkantoor (SVK). Het OCMW van Ham treedt op als meldpunt voor het Sociaal Verhuurkantoor.