Hoe afvalarm feesten?

Gepubliceerd op maandag 13 januari 2020 15.05 u.
Sinds 1 januari is het voor Vlaamse overheden en lokale besturen verboden om in hun eigen werking, en bij door hen georganiseerde evenementen, drank te serveren in materialen voor eenmalig gebruik. Maar hoe je daar nu als vereniging mee om? Enkele tips.

“Wegwerpbekers zijn dus verboden, maar ook het aanbieden van drank in plastic of glazen wegwerpflessen." vertelt Pieter Cools van de gemeentelijke milieudienst. “Ook voor niet-gemeentelijke evenementen, zoals schoolfeesten en festivals, is het sinds 1 januari 2020 verboden om drank te serveren in wegwerpbekers, blikjes en plastic flesjes, tenzij de organisator een systeem voorziet dat minstens 90% gescheiden inzameling garandeert.” De gemeentelijke nieuwjaarsborrel gaf meteen het voorbeeld. Maar hoe los je dat als vereniging op?

Gemeentelijke uitleendienst

“Via de gemeentelijke uitleendienst kunnen Hamse verenigingen, aangesloten bij een adviesraad en buurtcomités, herbruikbare bekers ontlenen. Hiermee wil het gemeentebestuur de afvalberg tijdens fuiven en evenementen verkleinen. Alle materialen van de uitleendienst zijn gratis te ontlenen. Verenigingen betalen enkel een waarborg.” zegt Bart Vankrunkelsven van de dienst VrijeTijd.

Limburg.net

Ook Limburg.net stelt herbruikbare bekers ter beschikking vanĀ sport-, cultuur-, jeugd- en buurtverenigingen, onderwijsinstellingen (die erkend zijn, gesubsidieerd worden of aangesloten zijn bij de gemeente), de gemeentelijke diensten en adviesraden van de gemeenten in het werkingsgebied van Limburg.net.Ā 

Vanaf 1 januari 2022 wordt dit verbod zelfs uitgebreid tot het aanbieden van bereide voedingsmiddelen in cateringmateriaal voor eenmalig gebruik.

www.ham.be/herbruikbare-bekers