Hemelwater- en droogteplan

De klimaatverandering confronteert ons met een gewijzigd neerslagpatroon. Voor Vlaanderen betekent dit meer regen in de winter en minder tijdens de zomerperiode. Daarnaast neemt ook de buienintensiteit toe. Korte, intense neerslagbuien wisselen af met langere droogteperiodes.

Duurzaam waterbeheer

Met behulp van een gemeentelijk hemelwater- en droogteplan bekijken we lokaal in hoeverre er in onze omgeving ruimte aan water kan gegeven worden volgens de basisprincipes van het integraal waterbeleid. Zo realiseren we een duurzaam waterbeheer in de gemeente.

Het hemelwater- en droogteplan werd in verschillende fases uitgewerkt en is opgebouwd in 3 delen. In een eerste fase werd op basis van een omgevingsanalyse de bestaande toestand binnen de gemeente bekeken. Vervolgens werd in overleg met de stakeholders een toekomstvisie bepaald die uiteindelijk omgezet werd in een actiepuntenlijst.

Het plan werd opgesteld door Fluvius, in samenwerking met een aantal adviesverlenende instanties en belangengroepen.

Het hemelwater- en droogteplan is een beleidsplan dat we als leidraad zullen inzetten om de integrale visie te bepalen bij toekomstige ruimtelijke ingrepen.

De gemeenteraad heeft het plan vastgesteld tijdens de zitting van 3 november 2022.