Help jij met het afhalen van een voedselpakket bij Sint-Vincentius?

Wie zoeken we?

Je kan op regelmatige basis naar Sint-Vincentius rijden (Stationsstraat 3, Ham). Dit is ofwel op donderdag ofwel op zaterdag, af te spreken met de persoon die er nood aan heeft.

Gemiddeld gaat het om twee bedelingen per maand (1 keer grote bedeling en 1 extra). Het zou heel fijn zijn als de betrokken persoon mee kan rijden, maar het kan ook zijn dat hij/zij niet mee kan omwille van ziekte. 

Je bent in het bezit van een rijbewijs en wagen.