Help jij met het afhalen van een voedselpakket bij Sint-Vincentius?

Je kan op regelmatige basis naar Sint-Vincentius rijden (Stationsstraat 3, Ham). Dit is ofwel op donderdag ofwel op zaterdag, af te spreken met de persoon die er nood aan heeft.

Gemiddeld gaat het om twee bedelingen per maand (1 keer grote bedeling en 1 extra). Het zou heel fijn zijn als de betrokken persoon mee kan rijden, maar het kan ook zijn dat hij/zij niet mee kan omwille van ziekte. 

Wie zoeken we?

  • Mensen die heel sociaal geëngageerd zijn
  • Mensen die tijd hebben op donderdag en/of zaterdag
  • Mensen die over een wagen beschikken
  • Mensen die zich graag ten dienste stellen van kwetsbaren die niet in de mogelijkheid zijn om hun toegewezen voedselpakket op te halen.

Wat bieden we aan?

  • Kilometervergoeding en terugbetaling van eventueel andere gemaakte kosten
  • Een verzekering (rechtsbijstand) burgerlijke aansprakelijkheid en een arbeidsongevallenverzekering

Geïnteresseerd?

Neem dan contact met: