Grafzerk laten verwijderen?

Maak een afspraak

Wat?

Het gemeentebestuur biedt nabestaanden de kans om een oud, vervallen, niet-onderhouden grafzerk van een overledene kosteloos te laten verwijderen.

Vooraleer een grafzerk verwijderd wordt, mag de aanvrager alles wat op de grafzerk staat en wat hij wil bijhouden, verzamelen. De grafzerk die door het gemeentebestuur wordt verwijderd, wordt vernietigd. De stoffelijke resten blijven ter plaatse begraven.

Voor wie?

Voor iedereen die een grafzerk wil laten verwijderen en die de toelating heeft van het College van Burgemeester en schepenen.

Hoe aanvragen?

De nabestaande die een grafzerk wil laten verwijderen, vult hiervoor bijgevoegd aanvraagformulier in. Dit formulier moet ondertekend worden door al de nabestaanden van de overledene. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier bezorgt u aan de dienst burgerzaken van de gemeente. Het College van burgemeester en schepenen brengt u daarna op de hoogte van de beslissing. U krijgt bij positief advies een termijn van ongeveer één maand om alle persoonlijke spullen van de grafzerk te halen.

Kostprijs?

Het verwijderen van een grafzerk gebeurt volledig kosteloos door het gemeentebestuur.