Gemeente en OCMW worden één! Aanpassingswerken starten op 21 januari.

Gepubliceerd op donderdag 17 januari 2019 0 u.
De Vlaamse overheid besliste dat OCMW’s vanaf 1 januari 2019 opgaan in de gemeentebesturen. Minder mandaten dus, maar ook voordelen voor de burger. Ham koos er bovendien voor om beide organen ook fysiek samen te brengen in het gemeentehuis. De aanpassingswerken starten op 21 januari.

Drempelverlaging

De fysieke integratie heeft heel wat voordelen. Alle diensten werken nauwer samen voor een sterk geïntegreerd lokaal sociaal beleid. Je moet als burger voortaan maar op één plaats meer zijn met al je vragen. Bovendien kan het aanbod nog efficiënter worden georganiseerd en verbetert de toegankelijkheid van de dienstverlening. Het feit dat alle diensten in één gebouw worden ondergebracht verlaagt immers de drempel om beroep te doen op sociale dienstverlening.

Aanpassingswerken

Om de sociale dienst van het OCMW goed te integreren binnen het gemeentehuis, moeten er een aantal aanpassingen gebeuren. Diensten verhuizen om plaats te maken voor spreekkamers, het loket van burgerzaken verhuist en de backoffice diensten van VrijeTijd komen allemaal samen in één bureel. (Het VrijeTijdsPunt blijft in de bibliotheek.)

De werken starten op maandag 21 januari. Bedoeling is om alles af te ronden tegen 1 mei. Vanaf dan ben je welkom voor al onze dienstverlening op één plek.

Container

Vanaf de tweede week van januari verhuizen alle diensten van het gelijkvloers allemaal tijdelijk naar een ander onderkomen. Op die manier kan de aannemer vlot de nodige aanpassingen doorvoeren. Wie vind je tijdens de werken precies waar?

  • Het onthaal en de loketten van de dienst bevolking vind je vanaf vrijdag 18 januari in een bureaucontainer voor het gemeentehuis.
  • De backoffice van cultuur en toerisme verhuist tijdelijk naar de bib.
  • De backoffice van de sportdienst vind je de komende maanden in jeugdhuis De Stip.
  • Sociale zaken en integratie verhuizen tijdelijk naar het OCMW.

De contactgegevens (telefoon – e-mail) van de diensten blijven ongewijzigd.

Denk aan je afspraak

Een afspraak is tijdens de werken meer dan ooit van belang. Het wordt praktisch gezien onmogelijk om zonder afspraak geholpen te worden. De backoffice van de dienst burgerzaken zit immers niet in de container. Aanvragen van identiteitsdocumenten waarvoor geen afspraak werd gemaakt, zijn dus niet à la minute beschikbaar. Attesten van gezinssamenstelling, woonst, leven en nationaliteit worden wel meteen afgeleverd. Vergeet dus zeker niet om vooraf je afspraak te boeken via www.ham.be/maakeenafspraak of 013 61 10 00. Zo ben je er zeker van dat je geholpen kan worden.

Als gevolg van de verbouwingen, werd de pasfotocabine sinds 8 januari tijdelijk buiten werking gesteld. Gelieve hier rekening mee te houden.

Dienstencentrum

De sociale dienst van het OCMW komt dus naar het gemeentehuis. De activiteiten van het dienstencentrum blijven in de Roerdompstraat. De vrijgekomen ruimte in het OCMW gebouw wordt ingenomen door familiehulp. Zij openden begin oktober NOAH Ham. Een kleinschalig dagverzorgingshuis waar oudere personen met een zorgbehoefte een gezellige dag kunnen doorbrengen.

Op dit moment is NOAH Ham nog gehuisvest in één van de serviceflats. Eens het OCMW geïntegreerd is in het gemeentehuis, verhuizen zij en wordt het aantal plaatsen opgetrokken naar 7. Bovendien kunnen er dan nog meer faciliteiten worden aangeboden.

De thuiszorgdiensten (poetshulp, gezins- en bejaardenhulp) worden vanaf januari afgestoten. Zij zullen voortaan worden aangeboden door de privé markt.