Geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Sinds 1 januari 2013 zijn de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten van kracht. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie heeft een brochure gepubliceerd met daarin de belangrijkste en meest concrete informatie over de nieuwe geluidsnormen: op wie zijn ze van toepassing, welke vergunningen heeft een organisator nodig, praktisch tips om het geluidsniveau onder controle te houden …