Erkenning van een vereniging

Om in aanmerking te komen voor een erkenning als Hamse vereniging moeten deze verenigingen voldoen aan de volgende criteria:

 • een open vereniging zijn, d.w.z. iedereen kan lid worden
 • een autonoom bestuur hebben bestaande uit minstens 3 personen elk wonend op een afzonderlijk adres, en met respectievelijk volgende taakverdeling: voorzitter, penningmeester, secretaris
 • de vereniging moet aantonen dat zij in de gemeente werkzaam is ofwel prestaties levert die de gemeenschap in Ham hoofdzakelijk ten goede komt
 • een positief doel nastreven dat uitsluitend gericht is op de culturele, morele en / of maatschappelijke vorming van de personen die zij bereiken en dit buiten enig schoolverband en op basis van niet-commerciële doelen
 • onderstaand activiteitenaanbod realiseren:
   min. zes activiteiten per jaar opzetten hoofdzakelijk voor de eigen leden
  OF min. twee activiteiten per jaar opzetten toegankelijk voor een ruim publiek
   (doelpubliek / deelnemers min. 100 personen)
  OF min. 1 jaarlijks terugkerende activiteit opzetten toegankelijk voor een ruim publiek
   (doelpubliek / deelnemers min. 200 personen)
  EN jaarlijks minstens 1x aanwezig zijn op een algemene vergadering van een
   gemeentelijke adviesraad.

Nieuwe aanvragen tot erkenning kunnen gedurende het ganse jaar ingediend worden, door je te registreren via 'Mijn Ham'.

Erkende verenigingen komen in aanmerking voor volgende vormen van gemeentelijke ondersteuning:

 • korting op het basis huurtarief voor de gemeentelijke culturele en sport infrastructuur.
  Deze korting geldt in volgende gemeentelijke culturele infrastructuur: Buurthuis Genendijk, Buurthuis Sint-Jan Genebos, Kristoffelheem en Gemeenschapshuis De Zille en in gemeentelijke sporthallen: Kristoffelheem en ’t Vlietje.
 • gratis gebruik van de gemeentelijke promotiekanalen:
  verenigingen kunnen via UITham (activiteitenkalender in het gemeentelijk infoblad en de website) gratis activiteiten aankondigen.
  Verenigingen hebben de mogelijkheid om hun organisatie en werking kenbaar te maken op de http://www.ham.be/verenigingen.
  Verenigingen kunnen activiteiten aankondigen via gemeentelijke infoborden. Deze infoborden zijn terug te vinden in de verschillende woonkernen.
 • samenwerkingsverbanden aangaan met de gemeentelijke diensten zoals opgenomen in de meerjarenplanning. Concrete voorbeelden zijn o.a. de cultuurbussen en het cursusaanbod.
 • gratis gebruik van de gemeentelijke uitleendienst.
 • erkende verenigingen komen in aanmerking voor een financiële ondersteuning.