Eet eieren van je eigen scharrelkippen met mate

Gepubliceerd op vrijdag 19 augustus 2022 11.30 u.
Eerder deze week verschenen in de pers meerdere artikels waarin gesteld werd dat je in Beringen en Ham best niet te veel eieren eet van eigen scharrelkippen. We willen de boodschap graag nuanceren omdat deze aanbeveling geldt voor heel Vlaanderen.

De artikels werden gepubliceerd naar aanleiding van een biomonitoringonderzoek in opdracht van de stad Beringen.

Biomonitoring

De stad Beringen lanceerde een biomonitoringonderzoek naar aanleiding van de geplande opstart van afvalverwerker Bionerga op het industriepark Ravenshout in 2020. Het doel was om na te gaan of de uitstoot van het bedrijf zou zorgen voor een verminderde luchtkwaliteit in de omgeving.

Bij de zogeheten nulmeting in 2019 werden op acht locaties in Beringen stalen genomen van particuliere kippeneieren van hobbyhouders. Ook op het grondgebied van Ham – op de grens met Beringen - was er een meetpunt. In 2021 werd een vervolgmeting georganiseerd om de aanwezigheid van dioxines en pcb’s (polychloorbiphenylen) in eieren te meten.

Resultaten

Dioxines stapelen zich op in vetweefsel. Bij scharrelkippen gebeurt dat in het eigeel. Na consumptie kunnen de dioxines zich vervolgens vestigen in het vetweefsel van mensen.

Er was in de resultaten geen duidelijke lijn te trekken in zowel de stijging als daling van de dioxinewaarden. Op de locatie in Ham was er verdubbeling van het aantal gemeten dioxines, terwijl er amper een kilometer verder een daling was van bijna 60%.

In vergelijking met eerdere studies over heel Vlaanderen blijkt dat deze resultaten bovendien niet sterk afwijken van de gemiddelde waardes uit de andere studies en dus het gemiddelde in Vlaanderen.

Advies Agentschap Zorg en Gezondheid

Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft aan dat het verschil tussen 2021 en 2019 globaal genomen eerder beperkt is. Er zijn geen aanwijzingen dat de waarden van dioxines en pcb’s in eieren van eigen kippen in Beringen en Ham hoger zijn dan op andere plaatsen in Vlaanderen. Dioxines kunnen bovendien afkomstig zijn van meerdere bronnen, zoals industrie, houtkachels in huiskamers…

De algemene aanbevelingen rond eierconsumptie volg je ook best overal:

Eieren van eigen kippen:

  • Kinderen tot 12 jaar: max. 1 ei per week
  • Vanaf 12 jaar: max. 2 eieren per week

Eieren uit de winkel (gecontroleerd op dioxinen):

  •  6 eieren per week

Meer weten?

Meer informatie over het houden van kippen en de consumptie van eieren vind je via https://omgeving.vlaanderen.be (geef ‘gezond uit eigen grond’ in als zoekopdracht). De resultaten van het monitoringonderzoek kan je integraal raadplegen via https://www.beringen.be/rapport-biomonitoring.