Doorgang Olmen onderbroken

Vanaf maandag 6 maart: grote omleiding door werken aan doorgang Ham-Mol in Olmen

Maandag 6 maart start een aannemer met de rioleringswerken aan De Lei-Kerkplein in Olmen. Daarvoor moet eerst een aansluiting gemaakt worden met de hoofdriolering van Dijk-Olmense Markt. Hierdoor zal het kruispunt van De Lei met Dijk vanaf maandag 6 maart (ergens tussen 9u en 10u) afgesloten zijn voor alle verkeer, en dit tot minstens 6 april. Omdat dit een belangrijke verkeersader is tussen Ham, Balen-Centrum en Mol en er geen plaatselijke alternatieven zijn (lokale wegen die geschikt zijn om een gelijkaardige hoeveelheid verkeer door te laten), zal het doorgaand verkeer moeten omrijden via bovenlokale wegen, zoals overlegd met onze buurgemeentes (langs wegen die volgens hen geschikt zijn voor dergelijk verkeer). 

Autoverkeer vanuit Ham richting Mol, en omgekeerd

Volg de omleidingspijlen: via Genendijk, Meerhout-Gestel, langs Borgerhout-Genebroek (niet via Meerhout-Centrum) naar Meerhout-Zittaart, langs Kiezel, Tessenderloseweg en Winkelom naar de Ring in Geel en dan naar Mol. 

Autoverkeer komende vanuit Ham naar Balen, en omgekeerd

Omrijden via Heppen, Leopoldsburg naar Balen.

Beperkte doorgang voor fietsers

Voor fietsers wordt er een smalle, beveiligde doorgang langs de werken voorzien. Ter plaatse zal dan tijdelijk tweerichtingsverkeer zijn voor fietsers ter hoogte van de werken. 

Grote omleiding voor bussen van De Lijn

De Lijn zal tijdens deze werken aan het kruispunt een aantal haltes niet aandoen met de buslijnen 17a (Mol/Leopoldsburg - Diest) en 170 (Mol – Beringen). De buslijn 17a zal niet meer via Rosselaar rijden. De buslijn 170 zal niet meer via Balen en het station rijden. De bus zal een omleiding volgen via Meerhout en langs Heidehuizen (halte TISP) terug aansluiten richting het station van Mol. 

Klik hier voor meer info over omleiding van de bussen. 

Watermolenweg tussen Hulsen en Straal afgesloten voor doorgaand verkeer

De Watermolenweg tussen Hulsen en Straal wordt tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit voor de veiligheid van fietsers die deze 'trage weg' regelmatig gebruiken (en die niet geschikt is voor druk tweerichtingsverkeer). De politie zal regelmatig controleren op plaatselijk verkeer. 

Straalmolen blijft bereikbaar voor klanten. 

Start werken met droogzuiging

De werken starten maandag met het machinaal plaatsen van de droogzuiging (bronbemaling). Dit is noodzakelijk gezien de specifieke gesteldheid van de ondergrond in deze regio. Om ervoor te zorgen dat de leidingen (aardgas, elektriciteit en drinkwater) niet geraakt worden met deze boringen, heeft de aannemer de klinkers en fundering verwijderd.

De plaatsing van de droogzuiging is verbonden aan strikte regelgeving, vandaar dat deze werken bijvoorbeeld niet uitgesteld kunnen worden naar het paasverlof. Na het plaatsen van deze droogzuiging is de activiteit van de aannemer tijdelijk aanzienlijk lager. We begrijpen dat het dan kan lijken alsof de werken stil liggen, maar het is belangrijk dat we deze stap nemen om ervoor te zorgen dat de werken veilig en effectief kunnen worden uitgevoerd.

Waarom droogzuiging?

Droogzuiging (bronbemaling) is nodig om het grondwaterpeil te verlagen en de grond droog genoeg te maken voor de werken. Dit proces kan enige tijd in beslag nemen, afhankelijk van de omvang van de bouwplaats en de diepte van het grondwater. De bemalingsputten moeten in de directe nabijheid van de riolering geplaatst worden omdat we binnen de heersende regelgeving zo weinig mogelijk water mogen wegpompen.

Het grondwaterpeil moet teruggebracht worden tot 3,5 m onder het maaiveld om de putten met bijhorende fundering op een veilige manier te kunnen plaatsen. De werken starten namelijk op het diepste punt van het ganse werk, zodat de riolering in De Lei en Kerkplein kan afdragen naar de hoofdriolering onder Olmense Markt.