Dit verandert er in de GAS-codex op 1 maart

Gepubliceerd op dinsdag 23 februari 2021 10.23 u.
De maatschappij en wetgeving veranderen voortdurend. Na iets meer dan twee jaar GAS-werking op het grondgebied van de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo is het tijd voor een evaluatie en aanpassing van de codex. Op 4 februari 2021 heeft de gemeenteraad van Ham de aangepaste GAS-codex goedgekeurd.

Sinds oktober 2018 pakt de gemeente Ham diverse vormen van overlast aan via GAS of gemeentelijk administratieve sancties. In 2019 en 2020 werden in totaal 31 GAS-vaststellingen gedaan op het grondgebied van Ham. Vaak ging het om inbreuken op de openbare netheid zoals zwerfvuil en sluikstort; of gemengde inbreuken zoals opzettelijke beschadiging en slagen en verwondingen.

Evalueren en bijsturen

Op basis van de praktijkervaringen van de vaststellers - politioneel en gemeentelijk - en de provinciaal sanctionerend ambtenaar heeft de zonale werkgroep GAS een aangepaste GAS-codex opgemaakt. Op 4 februari 2021 heeft de gemeenteraad van Ham de aangepaste GAS-codex goedgekeurd. Deze aanpassingen gelden vanaf 1 maart 2021.

Belangrijkste aanpassingen

  • Het voederen van dieren blijft omwille van de overlast verboden. Wel krijgen houders van een voederpas in het kader van dierenwelzijn en binnen strikte voorwaarden hierop een uitzondering. Deze voederpas is aan te vragen bij de gemeente.
  • Werken aan private eigendommen kunnen nu ook op zondag, indien er een vergunning is en de nodige voorzorgen getroffen zijn om overdreven of niet noodzakelijk lawaai te voorkomen. 
  • Net zoals voor het gemeentebestuur, geldt ook voor particulieren een verbod op het gebruik van pesticiden voor het onderhoud van opritten, trottoirs, bermen en goten op het openbaar domein. 
  • Voor de veiligheid geldt er een verplichting tot sneeuw- en ijsvrij houden van trottoirs langs de openbare weg.
  • De verkoop of het bezit van lachgas voor oneigenlijk gebruik (als roesmiddel) is verboden.
  • Het navolgen van de regels in de ontspanningsgebieden, zoals het skatepark, kan ook via GAS worden afgedwongen. Denk bijvoorbeeld aan het respecteren van de openingsuren.
  • Verbod op het gebruik van glazen recipiënten bij onder andere evenementen.

Voor wie?

GAS-boetes kunnen opgelegd worden aan iedereen vanaf 14 jaar. Minderjarigen (jonger dan 18 jaar) kunnen een maximumboete krijgen van 175 euro of een gemeenschapsdienst van maximum 15 uur. Meerderjarigen betalen maximum 350 euro.

De aangepaste GAS-codex blijft gelden in de gehele politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo en is zo opgesteld dat ze toepasbaar is in de drie lokale besturen van de politiezone. Inzake de procedure, de strafbepalingen en bemiddeling blijft alles bij het oude.