Cyclomedia maakt foto's in onze gemeente

Gepubliceerd op woensdag 4 augustus 2021 13.49 u.
Tussen midden september en midden november kan je in onze gemeente een camera-auto van Cyclomedia opmerken. Het bedrijf maakt 360° panoramafoto's vanaf de openbare weg. De foto's kunnen gebruikt worden voor onder meer inspectie en beheer van ruimtelijke plannen, voorbereiding van werkzaamheden...

360° panoramafoto's

Cyclomedia Technology B.V., een Nederlands bedrijf gevestigd in Zaltbommel, is gespecialiseerd in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt Cyclomedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Ook in onze gemeente maakt Cyclomedia deze straatfoto’s, afhankelijk van de weersomstandigheden in de periode tussen midden september en midden november.

Cyclomedia stelt de straatfoto's onder strikte voorwaarden ter beschikking aan publieke en private organisaties die ze kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de buitenruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie en uitvoering van wetgeving, ontwikkeling van ruimtelijke plannen, voorbereiding van werkzaamheden in de openbare ruimte en andere (maatschappelijke) belangen.

Gegevensbescherming

Deze foto’s bevatten mogelijk persoonsgegevens, zoals herkenbare gezichten, op grond waarvan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) van toepassing is. Cyclomedia heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken op grond van artikel 6.1 sub f AVG. 

Voordat Cyclomedia de opnamen hiertoe beschikbaar stelt aan haar klanten worden herkenbare personen en kentekens van auto’s onherkenbaar gemaakt (‘geblurd’). De geblurde opnamen worden door Cyclomedia bewaard zolang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden van verwerking en om te kunnen voldoen aan de contractuele verplichtingen met afnemers. Cyclomedia heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld om toezicht te houden op de toepassing en naleving van AVG, die bereikbaar is via onderstaande contactgegevens.

Contact

Voor meer informatie, vragen, verzoeken tot inzage, rectificatie, wissing en beperking van de verwerking of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met:

Cyclomedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel of privacy@Cyclomedia.com.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie: https://www.Cyclomedia.com/nl/privacy-statement