Ham helpt verenigingen

Het coronavirus weegt zwaar op onze verenigingen. De afgelopen maanden annuleerden onze verenigingen noodgedwongen tal van activiteiten. Omdat verenigingen van belang zijn én blijven voor het sociale weefsel in onze gemeente besliste de gemeenteraad van Ham om hen extra te ondersteunen.

Al tijdens de eerste maanden van de coronacrisis besliste het gemeentebestuur om alle verenigingen met werkingssubsidies versneld uit te betalen. Daarnaast ontvingen de erkende jeugd-, sport- en cultuurverenigingen afgelopen zomer 25% extra aan werkingssubsidies.

Voor wie?

De gemeenteraad keurde donderdag 17 december bijkomende maatregelen goed. Als erkende Hamse jeugd-, sport- en cultuurvereniging kan je de volgende maanden rekenen op bijkomende ondersteuning. Deze ondersteuning werd door de gemeenteraad van september verlengd tot en met 31 december 2021.

Voorwaarden

Financiële ondersteuning

Voor de organisatie van culturele en sportieve activiteiten, manifestaties of evenementen en de dagdagelijkse werking kunnen erkende Hamse verenigingen rekenen op volgende financiële tussenkomst.

Per vereniging wordt 25% van bewezen onkosten terugbetaald.
Een vereniging kan per kwartaal een aanvraag indienen, maar de tussenkomst bedraagt maximaal 3.000 euro voor het werkjaar startende op 1 september 2020 en lopende tot en met 31 augustus 2021.

Voor de periode 1 september 2021 en lopende tot en met 31 december kan elke Hamse verenigingen een bijkomende aanvraag indienen. ook hier bedraagt de tussenkomst maximaal 3.000 euro.

Volgende kosten komen in aanmerking:

 • Werkingskosten:
  alle kosten die nodig zijn om de dagdagelijkse werking van de vereniging te verzekeren
 • Infrastructuurkosten:
  de onkosten met betrekking tot de huur van gebouwen, tenten, licht- en geluidsmateriaal en andere onkosten die noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de eigen werking. Ook de kosten verbonden aan het beheer van eigen infrastructuur komen in aanmerking.
 • Investeringskosten:
  de aankoop van eigen materialen noodzakelijk voor de goede werking. Ook investeringen in eigen infrastructuur komen in aanmerking.

Volgende kosten zijn uitgesloten van subsidie:

 • alle kosten die te maken hebben met catering (drank, eten) zowel van medewerkers, bezoekers als uitvoerders van activiteiten/evenementen
 • alle vergoedingen die betaald worden aan eigen medewerkers/vrijwilligers
 • alle huuronkosten van gemeentelijke infrastructuur (sporthal Kristoffelheem, sporthal ‘t Vlietje, Buurthuis Genendijk, zaal Kristoffelheem, De Zille en Sint-Jan)

Materiële ondersteuning

Verenigingen met een eigen accommodatie krijgen per kwartaal en op basis van hun werking een basispakket ontsmettingsmiddelen ter beschikking. Concreet gaat het om volgende materialen:

 • 5x 500ml handontsmetting alcogel – busjes met pomp
 • 3x 5l navul alcogel
 • 5x 500ml ontsmettingsspray voor tafels/contactpunten
 • 5.000 papieren tissues

Procedure

Financiële ondersteuning

Een aanvraag indienen kan digitaal of via het aanvraagformulier (zie onderaan). Het VrijeTijdsPunt verzamelt de aanvragen. De uitbetaling volgt volgende schema:

 • aanvraag 01 – werking periode 01/09/2020 - 31/12/2020
  bewijsstukken indienen 31/01/2021 - uitbetaling 28/02/2021
 • aanvraag 02 - werking periode 01/09/2020 - 31/03/2021
  bewijsstukken indienen 15/04/2021 - uitbetaling 30/04/2021
 • aanvraag 03 - werking periode 01/09/2020 - 30/06/2021
  bewijsstukken indienen 15/07/2021 - uitbetaling 31/07/2021
 • aanvraag 04 - werking periode 01/09/2020 - 31/08/2021
  bewijsstukken indienen 15/09/2021 - uitbetaling 30/09/2021
 • aanvraag 05 - werking periode 01/09/2021 - 31/12/2021
  bewijsstukken indienen 15/01/2022

Materiële ondersteuning

Bestellen van het ontsmettingsmateriaal kan doorlopend digitaal of via het aanvraagformulier (zie onderaan). Het VrijeTijdsPunt verzamelt de aanvragen en plaatst de eerste werkdag van de maand een bestelling. Na levering worden de aanvragers op de hoogte gebracht en kunnen de gevraagde materialen afgehaald worden in het VrijeTijdsPunt.

Meer info

Met vragen kan u terecht in het VrijeTijdsPunt - 013 611 070 - vrijetijd@ham.be.