Getroffen door de coronacrisis? Wij staan voor je klaar.

Gepubliceerd op woensdag 30 september 2020 9.57 u.
De coronacrisis hakte er soms stevig in. Voor sommigen mentaal, voor anderen eerder financieel. De hogere overheden stelden daarom heel wat extra middelen ter beschikking. Wil je weten of je maximaal gebruik maakt van deze middelen. Onze sociale dienst helpt je graag.

Welke steun?

Heb je minder inkomsten door de coronacrisis en heb je daardoor hulp nodig? Maak een afspraak bij de sociale dienst via 013 61 10 00 of aan het onthaal van het gemeentehuis. Dit kan bijvoorbeeld voor:

  • Basisbehoeften (vb. voeding);
  • Moeilijkheden om de rekeningen en/of schulden te betalen;
  • Hulp bij huisvesting;
  • Hulp inzake energie;
  • Hulp in het kader van gezondheid;
  • Psychosociale hulp;
  • Moeilijkheden om digitaal te kunnen werken (vb. geen computer, geen internet);
  • Financiële ondersteuning voor je kinderen;
  • Andere financiële moeilijkheden.

Wacht niet te lang

Door de coronacrisis zijn er extra mogelijkheden zoals uitstel van betaling, financiële steun,... dus wacht niet te lang als je problemen ervaart. Hoe sneller je hulp zoekt, hoe eenvoudiger het kan zijn om een oplossing te vinden. Een medewerker bekijkt samen met jou je situatie tijdens een persoonlijk gesprek om te zien of je recht hebt op andere inkomsten (bv. tijdelijke werkloosheid, leefloon, aanvullende financiële steun ...). Heb je moeilijkheden los van de coronacrisis? Ook dan helpen onze medewerkers je graag verder.

De HamHelptBon

De Vlaamse overheid voorziet een subsidie om het consumptiebudget van bepaalde doelgroepen te verhogen en de lokale economie te steunen. Ham legt hiervoor een voorstel van reglement voor aan de gemeenteraad van 1 oktober. Door extra HamHelptBonnen te schenken aan bepaalde doelgroepen, willen we hen een extra duwtje in de rug geven. We leggen eveneens voor om de inruiltermijn voor alle HamHelptBonnen te verlengen tot eind 2021. Zo heeft iedereen voldoende tijd om de bonnen in te wisselen.

Info of afspraak? 013 61 10 00 – socialedienst@ham.bewww.ham.be/coronasteun