Veilig organiseren in covid-19 tijd

Nieuwe maatregelen

Organiseer je culturele en/of sport activiteiten dan moet je rekening houden met regels en afspraken. Wil je iets organiseren? Ben je niet zeker of uw activiteit mag georganiseerd worden? Dat alles covid-veilig is?

Neem contact op met het VrijeTijdsPunt – 013 61 10 70.

Laatste update 22 januari 2022.

Voor wie?

Vanaf vrijdag 28 januari werken we met een coronabarometer om de geldende maatregelen overzichtelijker te maken. We starten vrijdag in code rood.

Wat dit juist betekent, welke maatregelen je waar en wanneer moet toepassen, kan je nalezen in de verschillende barometers die beschikbaar zijn als download.

Wat betekent code geel, oranje en rood?

De coronabarometer kent drie fases die de druk op de zorg weerspiegelen:

 • Code geel: de epidemiologische situatie en druk op de ziekenhuizen is onder controle.
  • Nieuwe hospitalisaties/dag: minder dan 65, bezetting intensieve zorg: minder dan 300 bedden.
  • De trend van de cijfers dient telkens mee in overweging te worden genomen om eventueel sneller in de ene of de andere richting van fase te wijzigen.
 • Code oranje: toenemende druk op het zorgsysteem, er moet ingegrepen worden om de trend opnieuw te keren
  • Nieuwe hospitalisaties/dag: 65-149, bezetting intensieve zorg: 300-500 bedden.
  • De trend van de cijfers dient telkens mee in overweging te worden genomen om eventueel sneller in de ene of de andere richting van fase te wijzigen.
 • Code rood: hoog risico op overbelasting van het gezondheidszorgsysteem
  • Nieuwe hospitalisaties/dag: meer dan 150, bezetting intensieve zorg: meer dan 500 bedden.
  • De trend van de cijfers dient telkens mee in overweging te worden genomen om eventueel sneller in de ene of de andere richting van fase te wijzigen.

Het Overlegcomité zal bij het bepalen van de code, naast de druk op de zorg, ook rekening houden met een globale evaluatie van de epidemiologische situatie en specifiek aandacht hebben voor de geestelijke gezondheid.

Voorwaarden

Protocollen per sector

Wil je starten met culturele en/of sport activiteiten dan moet je rekening houden met regels en afspraken. Per sector zijn de regels en afspraken in protocollen gebundeld. Deze protocollen vormen een leidraad voor organisatoren.

Via volgende linken lees je per sector welke protocollen van toepassing zijn:

Deze protocollen worden permanent geëvalueerd en bijgestuurd op basis van de actuele situatie.

Via het COVID Event Risk Model kan je inzicht verwerven in het COVID-veiligheidsrisico van elk event. Dit wordt weergegeven met behulp van een kleurenlabel: groen, oranje, rood. Je evenement testen kan via www.covideventriskmodel.be.