Veilig organiseren in covid-19 tijd

Nieuwe maatregelen

Laatste update 26 maart 2021

Voor Vrije Tijd gelden volgende maatregelen:

Voor de leeftijdsgroep tot en met 12 jaar werden de maatregelen strenger. Deze nieuwe maatregelen zijn nog niet verwerkt.

Sport:

Voor kinderen tot 13 jaar:

 • Bij voorkeur sport je outdoor.
 • Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan
 • Indoor / outdoor kan dit in een groep van maximum 10 personen
  Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum aantal personen.
 • wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):

 • Indoor sporten is niet toegestaan.
 • Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen, sportbegeleiders niet meegerekend.
 • Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen.

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) zijn de richtlijnen als volgt:

 • outdoor sportactiviteiten, trainingen of outdoor sportlessen volgen met maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) en mét 1,5 m afstand is toegestaan.
  Deze regel geldt voor alle outdoor activiteiten voor volwassenen binnen de samenscholingsregels die van kracht zijn voor de hele maatschappij.

Verder blijven volgende algemene zaken van toepassing:

 • Kleedkamers en douches blijven gesloten
 • Sportkantines blijven gesloten
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter
 • Wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met vier zijwanden die volledig open zijn, zijn de regels voor outdoor sporten van toepassing.

Jeugd:

Tot 12 jaar / -12

 • Jeugdwerkactiviteiten kunnen binnen doorgaan voor groepen van 10 personen exclusief begeleiding. Ook buiten kan dit met max. 10 kinderen.
 • Activiteiten vinden bij voorkeur buiten plaats. Activiteiten met hoge intensiteit(sport en spel) gaan in het bijzonder buiten door.
 • Het wordt ten sterkste aangeraden aan ouders en kinderen om max. 1 aanbod per week te kiezen.
 • Alle andere geldende maatregelen rond deelnamevoorwaarden, hygiëne en activiteiten blijven gelden.
 • Overnachting blijft dus verboden.
 • Buitenspeeltuinen en sportterreinen buiten blijven open.

Vanaf 12 tot 18 / -18

 • Jeugdwerkactiviteiten kunnen doorgaan voor groepen van 10 personen exclusief begeleiding
 • Activiteiten gaan verplicht buiten door.
 • Jongeren kunnen niet samen een maaltijd nuttigen tenzij een individuele snack, er kan enkel individueel gebruik worden gemaakt van het sanitair.
 • Je kiest voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby.
 • Alle andere geldende maatregelen rond deelnamevoorwaarden, hygiëne en activiteiten blijven gelden.
 • Overnachting blijft dus verboden.
 • Buitenspeeltuinen en sportterreinen buiten blijven open.


Cultuur en vrije tijd:

 • Musea zijn open.
 • Bibliotheken blijven wel open.
 • Er is een samenscholingsverbod vanaf 4 personen, dus je kan met niet meer dan dat aantal afspreken. Bovendien moet je de regels rond social distance, nauwe contacten, enz. te allen tijde respecteren.

Voorwaarden

Organiseer je culturele en/of sport activiteiten dan moet je rekening houden met regels en afspraken. Deze zijn afhankelijk van de geldende kleurcode per sector.

Wil je de volgende weken een activiteit organiseren, dan kan dit slechts in uitzonderlijke gevallen. Wil je iets organiseren? Ben je niet zeker of uw activiteit mag georganiseerd worden? Dat alles covid-veilig is?

Neem contact op met het VrijeTijdsPunt – 013 61 10 70.

Protocollen per sector

Wil je starten met culturele en/of sport activiteiten dan moet je rekening houden met regels en afspraken. Per sector heeft de bevoegde minister, na advies van de GEES en in overleg met de sector deze regels en afspraken in protocollen gebundeld. Deze protocollen vormen een leidraad voor organisatoren.

Via volgende linken lees je per sector welke protocollen van toepassing zijn:

Deze protocollen worden permanent geëvalueerd en bijgestuurd op basis van de actuele situatie.

Via het COVID Event Risk Model kan je inzicht verwerven in het COVID-veiligheidsrisico van elk event. Dit wordt weergegeven met behulp van een kleurenlabel: groen, oranje, rood. Je evenement testen kan via www.covideventriskmodel.be.