Veilig organiseren in covid-19 tijd

Nieuwe maatregelen

De Vlaamse Regering heeft op 27 oktober 2020 nieuwe maatregelen genomen om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. De maatregelen gaan in vanaf woensdag 28 oktober middernacht.

Het streefdoel is daarbij om het aantal sociale contacten maximaal te beperken. De volgende maatregelen moeten daar mee voor zorgen, al is het gedrag van elke individuele persoon even belangrijk.

Voor Vrije Tijd gaat het om volgende zaken:

Sport:

 • Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen…) is verboden, behalve outdoor voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later)
 • Indoor sporten is verboden
  behalve voor kinderen tot 13 jaar die op sportkamp zijn of voor de lessen LO in het onderwijs (tot 13 jaar). 
 • Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:
  • met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden
  • of met maximum 4 personen en dat altijd met afstand van 1,5m
 • Zwembaden, fitnesscentra en bowlingzalen zijn gesloten, ook voor kinderen
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten
 • Sportkantines blijven gesloten
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter


Jeugd:

 • Jeugdactiviteiten voor jongeren ouder dan 12 jaar kunnen niet meer plaatsvinden, onder 12 jaar kan dat wel.
 • Overnachtingen kunnen niet meer.
 • Buitenspeeltuinen en sportterreinen buiten blijven open.


Cultuur en vrije tijd:

 • Alle georganiseerde vrijetijdsbesteding boven twaalf jaar wordt stopgezet.
  Geen repetities, bloemschiklessen, hobby, vergaderingen, lessen... meer mogelijk.
 • Alle evenementen, zowel indoor als outdoor, worden verboden.
 • Indooractiviteiten zijn verboden, o.a. bioscopen, binnenspeeltuinen, … .
 • Alle cultuurhuizen gaan dicht voor het publiek.
 • Bibliotheken blijven wel open.
 • Er is een samenscholingsverbod vanaf vier personen, dus je kan met niet meer dan dat aantal afspreken. Bovendien moet je de regels rond social distance, nauwe contacten, enz. te allen tijde respecteren.

Voorwaarden

Organiseer je culturele en/of sport activiteiten dan moet je rekening houden met regels en afspraken. Deze zijn afhankelijk van de geldende kleurcode per sector.

Wil je de volgende weken een activiteit organiseren, dan kan dit slechts in uitzonderlijke gevallen. Wil je iets organiseren? Ben je niet zeker of uw activiteit mag georganiseerd worden? Dat alles covid-veilig is?

Neem contact op met het VrijeTijdsPunt – 013 61 10 70.

Protocollen per sector

Wil je starten met culturele en/of sport activiteiten dan moet je rekening houden met regels en afspraken. Per sector heeft de bevoegde minister, na advies van de GEES en in overleg met de sector deze regels en afspraken in protocollen gebundeld. Deze protocollen vormen een leidraad voor organisatoren.

Via volgende linken lees je per sector welke protocollen van toepassing zijn:

Deze protocollen worden permanent geëvalueerd en bijgestuurd op basis van de actuele situatie.

Via het COVID Event Risk Model kan je inzicht verwerven in het COVID-veiligheidsrisico van elk event. Dit wordt weergegeven met behulp van een kleurenlabel: groen, oranje, rood. Je evenement testen kan via www.covideventriskmodel.be.

Kleurcodes

Ook de vrijetijdssector werkt met kleurcodes. Het staat de nationale, provinciale en lokale overheid vrij om, afhankelijk van de evolutie van de pandemie, van kleurencode te veranderen. De set van maatregelen per kleurzijn voorde lokale besturen, de sector en de burger duidelijk en gekend, waardoor er niet telkens adhoc maatregelen moeten genomen worden. Het is aan de desbetreffende overheden om helder en duidelijk te communiceren over de kleurencode die van toepassing is.

Op dit moment is het code ROOD voor de socio-culturele sector.

Ook het jeugdwerk (chiro, scouts, KLJ, kampen...) en sport werken in code ROOD.

Deze kleurcode blijft behouden tot minstens 19 november 2020.