Coronasteun voor inwoners, verenigingen en bedrijven

GOED NIEUWS - inleveren van de HamHelptBon werd verlengd tot 31.12.2021!

Op de gemeenteraad van 4 juni 2020 besliste het gemeentebestuur van Ham om als dank voor de volgehouden inspanningen en begrip voor de financiële gevolgen van de coronacrisis haar inwoners, verenigingen en handelaars te ondersteunen. Het budget voor deze ondersteuning in totaliteit werd begroot op 221.000 euro en heeft geen invloed op de verdere uitrol van het meerjarenplan 2020-2025. 

HamHelptBon

Iedere inwoner heeft in juni 2020 een HamHelptBon t.w.v. 7,5 euro ontvangen. Deze bon mag besteed worden bij eender welke zelfstandige ondernemer of vrije beroeper die in onze gemeente actief is en aan de actie wil deelnemen. Op deze manier wil het gemeentebestuur ook de lokale handel en horeca een hart onder de riem steken.

Als je je dan bedenkt dat er in onze gemeente naast voedings- en horecazaken ook een divers aanbod is van mode, vrijetijd, elektro en gereedschap, persoonlijke verzorging, ... dan zijn wij als gemeentebestuur overtuigd dat onze inwoners deze HamHelptBon goed zullen besteden.

De geldigheid van de HamHelptBonnen werd verlengd tot 31 december 2021.

Zelfstandig ondernemer?
Zo werkt de HamHelptBon

 • Elke inwoner ontving één bon van 7,5 euro.
 • Deze zijn uniek genummerd en voorzien van een reliëf/droogstempel.
 • Zij mogen deze inleveren bij een Hamse zelfstandige ondernemer of vrije beroeper naar keuze.
 • Je bent als handelaar niet verplicht om de bon te aanvaarden.
 • Er moet niet op de bon worden teruggegeven.
 • De bonnen zijn geldig t.e.m. 31 december 2021
 • Bundel alle ingeleverde bonnen.
 • Maak een factuur op voor het bedrag aan ontvangen bonnen.
 • Deze breng je, samen met de bonnen, binnen aan het onthaal van het gemeentehuis.
 • Het gemeentebestuur betaalt de bonnen uit op het rekeningnummer vermeld op het factuur.
 • Is de voorraad ingeleverde bonnen te groot, dan mag je uiteraard ook tussentijds langskomen met je factuur en de ontvangen bonnen.

Verenigingen

Het coronavirus weegt ook zwaar op onze verenigingen. De afgelopen maanden annuleerden onze verenigingen noodgedwongen tal van activiteiten. Omdat verenigingen van belang zijn en blijven voor het sociale weefsel in onze gemeente, besliste de gemeenteraad van Ham om hen extra te ondersteunen

Lokale economie

Als laatste kunnen de Hamse ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepers een bijdrage van 150 euro ontvangen naar aanleiding van de eerste lockdown (verplichte sluiting in de periode maart-juli 2020) op voorwaarde dat men kan aantonen dat ze recht hebben op de hinderpremie, compensatiepremie of het overbruggingsrecht. 

Ben je zelfstandig ondernemer en denk je hier recht op te hebben, doe je aanvraag dan via onderstaand e-formulier. 

Op 4 maart 2021 besliste het gemeentebestuur om ondernemers, zelfstandigen of vrije beroepers, met vestiging of maatschappelijke zetel in Ham, die getroffen zijn door de verplichte sluiting van de tweede lockdown (periode na 19 oktober 2020) een gemeentelijke bijdrage van 100 euro (bijberoep) of 150 euro (hoofdberoep) toe te kennen.

Deze toelage aanvragen, doe je via onderstaand e-formulier.