College van Burgemeester en Schepenen

Het college van burgemeester en schepenen vergadert wekelijks op maandag om 15.00 uur.

De spreekuren van elk lid van het college vinden telkens plaats in het gemeentehuis. Het tijdstip is vermeld bij elke persoon.

Samenstelling