Camera’s weren vrachtverkeer weldra uit woonstraten

Gepubliceerd op vrijdag 11 oktober 2019 0 u.
AWV maakte vorig jaar werk van de verlenging van de N73. Dit zorgt voor een betere ontsluiting van de ontwikkelingen rond de kolenhaven van Beringen, Ravenshout-Noord en de bedrijvenzone Truibroek. Om het zwaar doorgaand verkeer te weren, worden nu ook elektronische vrachtwagensluizen geplaatst.

De plaatsing van camera’s op 4 locaties start eind september. 

Vrachtverkeer bannen

Dit najaar plaatst het Agentschap Wegen en Verkeer elektronische vrachtwagensluizen op 3 trajecten in de omgeving. Dit om te vermijden dat zwaar verkeer de lokale gemeentewegen in Ham en Beverlo (Beringen) van en naar de E313 zouden gebruiken. Vrachtverkeer hoort immers thuis op de gewestwegen, die daar beter op voorzien zijn.

3 vrachtwagensluizen

De camera ter hoogte van de N73 is de centrale schakel. Deze staat in verbinding met de camera’s op de drie gemeentewegen Nijverheidsweg en Wasseven (Ham) en Zuidstraat (Beringen). De slimme camera’s registreren alle voertuigen en filteren hieruit het zwaar verkeer. Indien de tijdsopname tussen de N73 en de camera in de woonstraat te kort is, wordt de vrachtwagen beschouwd als doorgaand verkeer, en kan de politie beboeten. 

Timing

Vanaf eind september starten de werken. Deze vinden hoofdzakelijk in de wegberm plaats, met zeer beperkte verkeershinder. Ze kunnen in totaal zo’n 2,5 maanden in beslag nemen. 
Later volgt de activatie van het systeem door de politie, die ook verantwoordelijk is voor het beheer van de beelden. 

Uitbreiding?

Er wordt momenteel nagegaan of de functie van de ANPR camera’s op de N141 kan worden uitgebreid en ze dus ook als vrachtwagensluis kunnen worden ingezet. Dit zou het zwaar verkeer kunnen weren uit de Dorpsstraat, Heidestraat en Stationsstraat. Bijkomende sluizen in bijvoorbeeld de Bergstraat of Veldhovenstraat komen er voorlopig niet. Het zwaar verkeer zal daar worden ontmoedigd via structurele aanpassingen. Deze zijn voorzien voor 2021. 

Info: www.wegenenverkeer.be/ham