Burgerinitiatief

De inwoners hebben het recht om verzoeken, voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad in te schrijven en om deze agendapunten te komen toelichten in de gemeenteraad.

Het voorstel moet minstens veertien dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad aangetekend bij het college van burgemeester en schepenen ingediend zijn om in de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld. Zo niet, wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad.

Voor meer info, neem gerust contact op met het secretariaat.