Bouw RWZI Aquafin Truibroek

Op maandag 19 december 2022 is aannemer Mols - in opdracht van Aquafin - gestart met de aanleg/bouw van een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) naast het recyclagepark van Limburg.net, op de hoek van Truibroek/Nijverheidsweg.

De werkzaamheden zullen beperkte hinder veroorzaken voor het doorgaand verkeer omdat ze voornamelijk op privaat domein plaatsvinden. De werken zullen ongeveer twee jaar duren.

Het inplantingsplan van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie vind je als bijlage onderaan dit bericht.