Bekendmakingen beslissingen omgevingsvergunningen

Hierbij een overzicht van de goedgekeurd aanvragen tot omgevingsvergunning. 

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zijn alle administratieve beroepsperiodes betreffende een omgevingsvergunning verlengd met 30 dagen. Er geldt een beroepsperiode van 60 dagen.

De lopende aanvragen voor omgevingsvergunningen vindt u terug onder rubriek openbare onderzoeken. 

Bijlagen