Belasting op huis aan huis bedeling van niet geadresseerd drukwerk

Wie in Ham reclamedrukwerk wil verspreiden, betaalt hiervoor een belasting. Alle details in bijgevoegd reglement.

Ook het aangifteformulier kunt u hier downloaden.