Belasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen

Iedereen die op 1 januari officieel in Ham is ingeschreven, heeft recht op een tegoed aan huisvuilzakken.

Elke gezin dat op 1 januari gedomicilieerd is in Ham, betaalt een afvalbelasting aan Limburg.net voor de inzameling en de verwerking van het afval. In dat bedrag zit een hoeveelheid huisvuilzakken vervat, die u kunt afhalen in een van de verschillende afhaalpunten. Het aantal huisvuilzakken hangt af van de gezinstoestand op 1 januari.

  • Gezin van 1 persoon: 2 rollen zakken met 10 zakken van 22 liter;
  • Gezin van 2 personen: 2 rollen met 10 zakken van 44 liter;
  • Gezin van 3 personen: 2 rollen met 10 zakken van 44 liter en 1 rol met 10 zakken van 22 liter;
  • Gezin van 4 personen of meer: 3 rollen met 10 zakken van 44 liter;

Bij een geboorte ontvang je bovendien nog een extra rol kleine huisvuilzakken. Wie om medische redenen recht heeft op extra huisvuilzakken kan zijn of haar tegoed met een medisch attest (doktersbriefje) een rol grote huisvuilzakken afhalen bij de technische dienst.

Onderstaand reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen geldt voor een periode van 2 jaar, van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024.