Ondernemersclub Tessenderlo-Ham (OCTH)

Voorstelling

In 1991 werd op initiatief van het gemeentebestuur de Club Industriëlen Tessenderlo (CIT) opgericht. In de loop der jaren werden ook bedrijven uit buurgemeente Ham toegelaten zodat in 2007 de naam veranderd werd in Ondernemersclub Tessenderlo-Ham (OCTH). Momenteel telt OCTH een 80-tal leden die een 50-tal bedrijven en instellingen vertegenwoordigen. De club heeft een afgevaardigde in gemeentelijke adviesraden zoals deze voor ruimtelijke ordening, voor natuur en milieu en in de Contactgroep Limburgse Industrieregio’s (CLI) bij VKW Limburg die 20 Limburgse ondernemersclubs groepeert.

Doel

De Ondernemersclub Tessenderlo-Ham stelt zich tot kerntaak om de belangen van de ondernemers die in Ham en Tessenderlo actief zijn, te behartigen en te verdedigen. Ze voert daarom een permanente dialoog met de lokale overheden en onderwijsinstellingen. Daarnaast wil ze een ontmoetings- & kennisplatform voor haar leden bieden tijdens vergaderingen en activiteiten. Er worden jaarlijks vijf ontbijtvergaderingen georganiseerd waar naast directie- en kaderleden van bedrijven, ook vertegenwoordigers van beide gemeentebesturen, gemeentelijke diensten, scholen, politie en hulpdiensten mee aan tafel zitten. Er worden voor die vergaderingen eveneens sprekers uitgenodigd die het over bedrijfsgerelateerde thema’s hebben zoals investeringssteun, ruimtelijke ordening, openbare werken, tewerkstelling, samenwerking industrie-onderwijs, veiligheid op en rond de industrieterreinen, bankkredieten, milieuwetgeving, beschikbare industrie- en KMO-gronden, …

Stuurgroep

 • Eric Accou (gemeentesecretaris Ham)
 • Jos Dessers (Chevron Phillips Chemicals International NV - voorzitter OCTH)
 • Els Flebus (KBC Bank)
 • Kris Ghoos (Beliën, Poels en Ghoos Accountants cvba)
 • Jules Houtmeyers (Tessenderlo Chemie NV)
 • Frans Joosten (Futech BVBA – Ilumen BVBA)
 • Yvan Lemmens (Campus Heilig-Hart)
 • Gie Reynders (UNIZO Tessenderlo)
 • Tom Thijsmans (gemeentesecretaris Tessenderlo - secretaris OCTH)
 • Freddy Van den Abeele (By-Cast nv)
 • Sverre Van Gelder (Pittsburgh Corning Europe NV)
 • Natalie Vanderschaeghe (Macobo)

Contact

Wenst u meer informatie over de activiteiten of lidmaatschapsvoorwaarden, neem dan contact op met de dienst Secretariaat van Tessenderlo.

Ondernemersclub Tessenderlo - Ham
p/a Gemeentehuis, Madeleine Bens, Markt z/n, 3980 TESSENDERLO
013 35 33 69, fax 013 67 36 93, madeleine.bens@tessenderlo.be

Contactgegevens

Adres
Markt z/n , 3980Tessenderlo
Fax
013 37 36 93
E-mail
madeleine.bens@tessenderlo.be
Website
www.octh.be

Contactpersoon