SEVESO bedrijven en alarmering

Seveso?

Ham ligt in de buurt van enkele SEVESO- en nucleaire bedrijven. Een Seveso-onderneming ontplooit activiteiten op het vlak van de behandeling, de productie, het gebruik of de opslag van gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld raffinaderijen, petrochemische vestigingen, chemische fabrieken, aardoliedepots, opslagplaatsen voor explosieve stoffen). Ham telt met Tessenderlo Kerley Ham (groupcommunication@tessenderlo.com, 013 61 12 38), Primagaz en Van Raak drie van dit soort bedrijven.

Tot eind 2018 werden er sirenes ingezet bij een groot incident waarbij het rampenplan werd afgekondigd. Deze sirenes zijn intussen afgeschaft. Het was een verouderde technologie, die vaak voor verwarring zorgde. Bij een groot incident, waarbij het gemeentelijk rampenplan wordt afgekondigd, wordt voortaan BE-Alert ingezet. Via sms word je als inwoner op de hoogte gebracht van het incident en de te nemen maatregelen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan zeker via www.be-alert.be en blijf op de hoogte als er zich iets voordoet in de gemeente.

Seveso signalisatieborden

Rond de acht 'hogedrempelbedrijven' in de regio Beringen-Ham-Tessenderlo werden achttien elektronische borden geplaatst die in geval van een ramp het verkeersbord C3 - verboden in beide richtingen voor alle bestuurders - en de mededeling 'Gevaar. Rij de borden niet voorbij.' laten oplichten. Elk Seveso-bedrijf kan het systeem aansturen met twaalf drukknoppen.

Politie en brandweer worden automatisch verwittigd via het systeem. De af te sluiten perimeters werden vastgelegd op basis van het bestaande risico. Rond Chevron, Tessenderlo Chemie en LVM zijn acht borden geplaatst. In de zone Schoonhees - en rond Primagaz, Borealis, Neste Oil, Hercules en Dow Belgium - de zone Ravenshout staan tien borden.

Bedrijfsalarmen

Interne procedures binnen bedrijven activeren soms ook alarmen/sirenes. Het lijkt soms dat er tegenwoordig veel meer alarmen zijn dan vroeger. Dat komt doordat de veiligheidsregels binnen bedrijven de laatste jaren veel strenger geworden zijn en bedrijven ook steeds meer bezig zijn met de veiligheid van hun werknemers en de ganse bevolking. Daardoor wordt er sneller alarm geslagen. Elk bedrijf heeft zijn eigen tonen voor evacuatie, brand of gas.

Bij een intern alarm moet je echter niets doen. Het einde van een intern alarm herken je aan een lange toon. Pas zodra er wordt opgeschaald naar een gemeentelijke rampenfase volgen er meer uitgebreide communicatieacties en richtlijnen. O.a. via Be-Alert, sociale media, website, pers,....