Agenda en notulen Bijzonder Comité van de Sociale Dienst