Stemmen met een volmacht

Kan je je, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau begeven, dan kan je toch je stem uitbrengen door een volmacht te geven aan een andere kiezer. Iemand anders komt dan jouw stem uitbrengen in jouw plaats, maar opgelet: je dient wel bewijzen of attesten te kunnen voorleggen die jouw afwezigheid verantwoorden.

Als je op zondag 9 juni 2024 niet komt stemmen en je geeft geen volmacht, dan zal de politierechter bepalen welke boete je krijgt als je wordt vervolgd. Alle informatie over de voorwaarden en de procedure voor het geven van een volmacht kan je op onze website terugvinden.

Om een stem met volmacht uit te brengen, brengt je eerst je eigen stem uit en toon je naast je eigen afgestempelde oproepingsbrief, ook de oproepingsbrief van de volmachtgever.

Bekijk hier de voorwaarden en het volmachtformulier.