Aanvraag feest - evenement - fuif - activiteit

Organisatoren worden steeds meer geconfronteerd met een hoop administratie bij de organisatie van hun activiteiten. Het VrijeTijdsPunt biedt een oplossing voor deze administratieve rompslomp. Alle informatie wordt namelijk geconcentreerd binnen één dienst en één formulier. Voor je dit document invult, kan je best de info rond geluidsnormen, uitleendienst, vergunningen, verzekeringen, … op de gemeentelijke website www.ham.be/organiseren doornemen.

Timing aanvraag : minimum 3 maanden voor aanvang van de activiteit.