Aanpassing Meerjarenplan Ham 2020-2025

Gepubliceerd op woensdag 23 december 2020 23 u.
Op 17 december 2020 keurde de gemeenteraad de aanpassing van het meerjarenplan van het gemeentebestuur en OCMW van Ham goed. Het meerjarenplan geeft de richting en de beleidskeuzes weer voor zes jaar, dus tot eind 2025. De aanpassing van het meerjarenplan werd bekendgemaakt op 23 december 2020.